Renergy

Projektet støtter myndigheder i at udvikle initiativer, der understøtter besparelser på energi, og projekter som fremmer vedvarende energi og jobskabelse.

Projektet er afsluttet

Siden 2012 har Slagelse Kommune deltaget i et EU projekt under Interreg IV programmet. Klimaprojektets formål er at støtte myndigheder i at udvikle klimapolitikker samt at lave en model for en bæredygtig energiplan til EU.

Renergy strategier for energibevidste kommuner/regioner gennemføres i samarbejde med kommuner/regioner og 3 universiteter fra Italien, Tyskland, Østrig, England, Rumænien, Ungarn, Letland, Polen, Rumænien, Portugal og England med provins Potenza fra Italien som Lead Partner.

Projektets overordnede formål er at fremme udvikling af bæredygtige energipolitikker og strategier og støtte etablering af vedvarende energianlæg og gennemførelse af energieffektiviseringer. Det skal ske i dialog og inddragelse af aktører og interessenter inden for projektets tre søjler:

  • Samfund
  • Erhvervsliv
  • Politik/myndighed

Projektet er et klimaprojekt med det formål at støtte myndigheder i at udvikle klimapolitikker. Det skal ske ved at inddrage relevante partner i ” Energy Labs” (fora for interessentinddragelse). Desuden skal der gennemføres tre casestudier og hovedleverancen til EU er en model for en bæredygtig energiplan, som også skal indeholde politiske anbefalinger.

I Slagelse er vi langt, når det gælder energibesparelser i kommunale institutioner: der er installeret styringssystemer som overvåger strømforbruget, slukker for ventilation og styrer varme. Og kommunen har i mange år arbejdet med energirenoveringer af kommunale bygninger, en indsats som skal forstærkes i de kommende år men som også få medfinansiering fra et andet EU projekt: REEEZ.

Projektet skal konkret understøtte adfærdskampagner og involvering af medarbejdere omkring energitiltag internt i kommunen. Desuden skal projektet understøtte konkrete tiltag under ”Grøn erhvervsudvikling”.

Videofilm

Pressemeddelelser og nyheder

Projektets nyhedsbreve

Pjecer

Energy Labs

Energy Lab 2

Den 9. september 2013 mødtes 35 serviceledere med Renergy-teamet og Kommunale Ejendomme på Skælskør Vandrehjem.

Workshoppens emne var faglig netværksopbygning: Kan vi sammen hæve vores kompetencer, dele vores viden og i fællesskab nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger? 

Interessen var positiv og en af dagens konklusioner blev: Fælles udfordringer, fælles løsninger.

Nu arbejder vi videre på at etablere en fælles hjemmeside, facilitere det faglige netværk og et kompetenceløft.

Indtryk fra dagen

Energy Lab 1

Vand- og Energimesse i Antvorskovhallen, Sejerøvej 1, 4200 Slagelse lørdag 29. september 2012.

Energidag 2012 i Antvorskovhallen, Slagelse løb af stablen lørdag fra kl. 10-16. I Hal B blev der sat fokus på børn og unge, og der var mulighed for at bygge biler drevet af solceller. Desuden viste Århus Universitet et show om energi.

Indtryk fra dagen

Rapporter

Aktiviteter i 2014

19.-20. februar - Møde i Durham, England. Vi begynder at udarbejde en implementeringsplan for bl.a. energieffektivisering og besparelser i en del af Slagelse Kommunes drift i de kommende år.

Aktiviteter i 2013

11. december - Model Stakeholder Event - vidensdeling med Københavns kommunale ejendomme.

10.-11. oktober - Midtvejsseminar i Worms, Tyskland - vidensdeling med de andre projektpartnere.

11. september - Energinetværks workshop for serviceledere og energiansvarlige.

Efteråret - Flakkehaven sparer på energien.

17. august - SAMDA Klima & kulturevent i Slagelse.

5. juli - Sluk lyset Flakkebjerg - Flyer om EU projektet Renergy (pdf - nyt vindue (pdf - nyt vindue)

Resultater

EU-projektet RENERGY afsluttes i slutningen af 2014, og der arbejdes på at sammenfatte resultaterne. Konkret kan det nævnes, at Energitjek Slagelse blandt andet er udarbejdet med elementer fra lignende projekter (”good practices”) i Tyskland og Østrig, som blev præsenteret i forbindelse med EU-projektet.