Korsør

Den faste forbindelse over Storebælt ændrede perspektiverne for Korsør by.

Da den faste forbindelse over Storebælt blev taget i brug i 1997, ændrede Korsørs struktur sig, arbejdspladser forsvandt, og identiteten som knudepunkt i Danmark fortonede sig.

Politikere, borgere og planlæggere tog udfordringen op, og lige siden har byen undergået mange større og mindre forvandlinger som led i tilpasningen til den nye virkelighed.

I Kommuneplan 2013 er der for Korsørs vedkommende udpeget tre områder, der vil få fokus inden for de kommende år:

 • Korsør Bymidte
  Her gennemføres et byforskønnelsesprojekt i 2014-15.
  Det vil omfatte forbedring af ét eller flere byrum.

 • Halsskov
  Her gennemføres en innovations-proces i 2013. Den har til formål at få borgerne til at medvirke til at definere Halsskovs potentialer. Efterfølgende vil der blive udarbejdet planer for projekter, der skal revitalisere bydelen.

 • Stationsbyen
  Korsør Station ligger – i forhold til bystrukturen – uden for Korsør. Der skal udarbejdes en helhedsplan, der beskriver løsninger for en bedre sammenhæng med bydelene mod syd.

 • Læs masterplanen for Korsør (pdf - nyt vindue)

Derudover arbejdes der på at skabe grundlag for forbedringsarbejder på Fæstningen centralt i Korsør, lige som der vil blive gennemført tiltag, der skal sikre byen mod højvandssikring og voldsommere regnskyl.

En række områder er allerede planlagt og afventer konjunkturændringer, bl.a. et boligprojekt på Lilleøbakken, et udviklingsprojekt i Halsskov Færgehavn og færdiggørelsen af det såkaldte pier-byggeri i Korsør Havn.

Alt i alt er der mange tiltag i gang for at udnytte Korsørs potentialer bedst muligt, og også de kommende år vil føre spændende projekter med sig.