Skælskør byforskønnelse

Byrådet afsatte i 2012, 2 millioner til planlægning af byforskønnelsesprojekter.

Derudover blev der i 2013 afsat 12 millioner kr. til at gennemføre projektet i Skælskør.

Projektforslaget blev politisk behandlet af Plan- og Byggeudvalget den 3. oktober 2012.

Projektforslaget blev af to omgange sendt i offentlig høring.

Det blev besluttet, at det er Algade, der skal forskønnes for de budgetterede 12 millioner kr. Projektforslaget blev endelig godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2012. 

Med udgangspunkt i projektforslaget gik Slagelse Kommune i foråret 2013 i dialog med Skælskør bymidtegruppe om valg af materialer og om det videre arbejde frem mod anlægsfasen. I juni blev projektet sendt i udbud, og i juli blev entreprenøren valgt.

Første fase

Arbejdet med at transformere Algade til en attraktiv gågade blev inddelt i to anlægsfaser, hvoraf den første begyndte midt i august 2013. Man startede ved Havnepladsen for visuelt at få skabt et færdigt byrum ved indgangen til byen, hvorefter første fase blev afsluttet tæt på Svanetorvet.

Dermed kunne der med ny belægning åbnes for julehandlen sidst i november.

Anden fase

Efter inddragelse af bymidtegruppen og de erhvervsdrivende i Algade begyndte anden fase af anlægsarbejdet i uge 7 2014 med en ny fremgangsmåde og en ny tidsplan, der fremskynder processen. Med opstart på midten af den resterende strækning af Algade arbejdede man sig i begge retninger mod henholdsvis Svanetorvet og Nytorv.

Algade stod klar til åbning og indvielse lørdag den 27. september 2014, hvor en stor del af byens borgere mødte op til kagespisning, live musik, åbningstale og klipning af den røde snor.

I foråret 2015 blev de nye træer plantet og senest er der blevet sat cykelparkeringsstativer op 3 steder på Algade samt gelænder i Pistolstræde.

 

Siden er sidst opdateret 30. november 2018