Slagelse - Campus

Samlet overblik over projekter og aktiviteter i campusprojektet

 
Campus
 • Plangrundlag

  Udviklingen af Campus Slagelse tager afsæt i Helhedsplanen "Videns- og Uddannelsesby Slagelse 2012-2020" fra 2012.

  I 2013 formulerede parterne bag projektet en fælles vision i en plan som blev udarbejdet af  Slagelse Kommune i samarbejde med University College Sjælland, Syddansk Universitet, DSB Ejendomsudvikling A/S og COWI A/S. Visionsplanen blev efterfulgt af en hensigtserklæring mellem Slagelse Kommune, Syddansk Universitet, University College Sjælland og Erhvervsakademi Sjælland.

  I 2014 begyndte campusprojektet at tage form  med "Masterplan- og Byrumsanalyse for Campus Slagelse" udarbejdet af Gehl Architects og Dansk Bygningsarv med støtte fra Realdania. Masterplanen kommer til at danne grundlag for en eller flere lokalplaner i området.

  Læs planerne:

 • Byliv før byggeri

  I campusprojektet arbejdes målrettet med at fremme byliv og studiemiljø før og mens der bygges. Det gør vi fordi vi tror på, at livet skal komme før byggeriet. De midlertidige aktiviteter, som vi skaber i campusområdet, gør os klogere på, hvad den fremtidige bydel skal indeholde og er med til opbygge relationer mellem de kommende brugere.

  Følg campusprojektet

 • Byggeri
  Gangbro over jernbanen, Innovations- og Væksthus og nyt uddannelsesbyggeri er nogle af de projekter, som er på vej i det nye campusområde.

  Campus Slagelse er et byudviklingsområde på omkring 12 hektar midt i Slagelse by. Det er det første campus i Danmark med egen station og afgange til både Odense og København.

  Slagelse Kommune, Professionshøjskolen Absalon, Syddansk Universitet og områdets investorer står for byggeri og omdannelse af området fra industri til uddannelse, erhverv, butikker og byrum.

  Der er gang i mange udviklingsprojekter i området allerede:

  • Omdannelse af stationsforpladsen 
  • Professionshøjskolen Absalons campus-byggeri
  • Ny bro over jernbanen
  • Posthus omdannes til innovations- og væksthus
  • Udvikling af DSB-areal
  • Stier og forbindelser

  På campusprojektets hjemmeside kan du læse om projekterne:

Siden er sidst opdateret 4. september 2018