Slagelse - Tidselbjerget

Tidselbjerget - Visionen om et bedre sted at bo

Slagelse Kommune skal være et godt sted at leve livet - hele livet.

Nu har vi mulighed for at skabe et fantastisk sted i Slagelse. Et sted, som bygger på politikernes visioner om at udvikle en helt ny og ganske særlig bydel, som vi ikke har set før her omkring. En bydel, hvor der er både tid og rum til at skabe det unikke. En bydel, der bygger videre på de sunde tanker fra 90’ernes Grøn By succes i Slagelse. En bydel, der baseres på bæredygtig byudvikling.  

Projektet omfatter et ca. 60 ha stort område i Slagelses nordlige udkant omkring Valmuevej og Rosenkildevej. Over de næste 20-25 år vil der skyde omkring 500-600 spændende boliger op i fire forskellige bydele, der får hver sin egen identitet. Her skal være plads til naturen, respekt for det eksisterende, landskabet skal bruges men ikke misbruges, og det hele bindes sammen af et grønt engdrag, små søer og bække. Bæredygtighed skal være det bærende tema for udviklingen af området.  

Vi har spurgt beboerne i området, hvad projektet skal hedde - og valget er faldet på Tidselbjerget - Bo i balance. Det giver mening, for det højeste punkt i området hedder netop Tidselbjerg - og er et væsentligt element i det karakterfulde landskab.  

Inden vi når til at bygge, ligger der et omfattende planlægningsarbejde foran os. De forberedende opgaver fandt sted i slutningen af 2011, og i 2012 og 2013 udarbejdes den helhedsplan - en rammelokalplan - der vil ligge til grund for den fremtidige udvikling i området.

Processen blev indledt med en idéfase, hvor både borgere og fagfolk havde mulighed for at komme med gode idéer til, hvad en bæredygtig bydel skal indeholde.  

Undervejs i hele processen inviterer vi borgerne til en bred dialog om planlægningen – og som noget nyt i Slagelse Kommune lukker vi dørene op til en Facebook-side, hvor vi er klar til at tage imod gode idéer, bemærkninger og bekymringer. Du kan deltage i dialogen på Facebook ved at klikke på nedenstående link.

Facebook Tidselbjerget (nyt vindue)

Slagelse Kommune giver hermed bolden op til en spændende og konstruktiv proces, der skal gøre Slagelse Kommune til et bedre sted at bo.  

 

Siden er sidst opdateret 18. april 2016