Kultur, Fritid og Foreningsliv

Din samlede indgang til større projekter inden for Kultur, Fritid og Foreningsliv som Slagelse Kommune har i gang i øjeblikket

Projektoversigt
 • Hel Fritid
  HEL Fritid støtter børn og unge i at få et aktivt fritidsliv. HEL Fritid henvender sig til børn og unge, der står uden for foreningslivet, og som har brug for en hjælpende hånd til at blive en del af det.
  Læs om Hel Fritid
 • Slagelse Open
  Projekt Slagelse Open har til formål at udbrede udviklingshæmmedes deltagelse i det almene foreningsliv. Det sker bl.a. gennem en årlig aktivitetsuge i sommerferien, hvor de udviklingshæmmede kan møde foreningslivet og prøve forskellige sjove aktiviteter.
  Læs om Slagelse Open
 • Fun2Move
  FUN2MOVE er et sjovt, varieret og anderledes tilbud til børn og unge i alderen 6-15, som ikke er vant til at dyrke motion.
  Læs om Fun2Move
 • Fælles om Fritiden
  Fælles om Fritiden er et gratis tilbud til forældre og foreninger og har til formål at øge inklusionen af børn med særlige behov i foreningslivet.
 • Floorball for kræftramte
  Floorball for kræftramte mænd er et godt, aktivt og sjovt tilbud til dig, som har eller har haft en kræftdiagnose.
  Læs mere om Floorball for kræftramte
 • Slagelse Talent og Elite
  Slagelse Talent og Elite er et kommunalt idrætstilbud for unge studerende i Slagelse Kommune, som har et særligt talent inden for idrætten.
  Læs mere om Slagelse Talent og Elite
 • Eliteidrætsklasser
  Eliteidrætsklasserne på Nymarkskolen giver kommunens unge idrætstalenter i folkeskolen bedre mulighed for at kombinere både skole og idræt.
  Læs mere om Eliteidrætsklasserne
 • Ungedreven udvikling

  På baggrund af de positive erfaringer med Slagelse Kommunes modelforsøg ”Ungedreven Urban Udvikling” fra 2012-2014 valgte Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i 2014 at videreføre projektet frem til og med juni 2016 og igen i 2016 at videreføre projektet til 2018.

  Fem af kommunens kulturvirksomheder har hver ansat en studentermedarbejder, der dels indgår i kulturvirksomhedens almindelige drift, og dels bidrager til at løse opgaver, der understøtter visionen for Slagelse Kommune i samarbejde med Kulturafdelingen og de deltagende kulturvirksomheder. Målet er bl.a. at skabe et endnu mere attraktivt by- og kulturliv for unge i kommunen.

  De medvirkende kulturvirksomheder er:

  • Slagelse Bibliotekerne
  • Slagelse Musikhus
  • Trelleborg
  • Museum Vestsjælland v. Slagelse Museerne
  • Gerlev Idrætshøjskole og Legepark

  Kulturafdelingen yder tilskud til halvdelen af lønnen.

  Kulturcyklen

  Et af de tiltag, som er udviklet i forbindelse med projektet, er platformen Kulturcyklen, som bruges til at skabe kulturarrangementer for unge i byrummet. 

 • Kunstnerprojekt KIT
  Kunstnerprojektet KIT og kunstnerlavet KIT er et værkstedsfællesskab i Skælskør.
  Læs mere om kunstnerprojektet
 • Ny Trelleborg
  Følg med i videreudviklingen af Vikingeborgen Trelleborg til et Internationalt Oplevelses- og Videnscenter med baggrund i stedets fascinerende historie og enestående kulturhistoriske værdi.
  Læs mere om Ny Trelleborg