Mental sundhed

ABC for mental sundhed

Mental sundhed handler om at have det godt med sig selv og sit liv, og om at kunne fungere godt i sin dagligdag.

Mennesker, der trives og har det godt, kan:

  • udvikle og udfolde sine evner    
  • håndtere belastninger    
  • indgå i positive sociale relationer    
  • bidrage til fællesskabet. 

Vi arbejder målrettet med trivsel og mental sundhedsfremme og ønsker, at flere borgere trives og generelt oplever en bedre livskvalitet. ABC for mental sundhed skal derfor ses som en ramme for arbejdet med mental sundhed og en måde, hvorpå vi skaber et fælles sprog og begrebsliggør mental sundhed og trivsel blandt borgere, frontpersonale og øvrige medarbejdere. 

Værdierne i ABC for mental sundhed tænkes både ind i eksisterende og nye tiltag. Vi har blandt andet arbejdet med mental sundhed på en lokal skole gennem daglig mindfullness, morgensamlinger med små ABC-opgaver, mobilfri uge og ABC-værksteder på tværs af klassetrin. Vi understøtter også fællesskaber i udvalgte lokalsamfund og synliggør den brede vifte af forskelligartede aktiviteter i kommunen, som kan være med til at styrke den mentale sundhed.

Flere oplysninger

ABC for mental sundhed i Slagelse Kommune er forankret i Folkesundhed, Center for Sundhed og Ældre. 

Kunne du tænke dig at høre mere om ABC for mental sundhed i kommunen, er du velkommen til at kontakte:

Læs mere om ABC for mental sundhed: