Destination Sjælland

Slagelse Kommune en del af turismesamarbejdet Destination Sjælland, som repræsenterer fem kommuner på den sjællandske vestkyst.

Destination Sjælland er destinationsselskabet for Sjællands Vestkyst, som dækker Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø kommuner. Det er selskabets formål at udvikle turismen og markedsføre destinationen, som paraplyorganisation for turisterhvervene og de fem kommuner.

Ønsket med samarbejdet er at udnytte de fem kommuners fælles styrker og på den måde skabe en stærk turismedestination. Destination Sjælland besidder de nødvendige kompetencer, der i samarbejde med de fem kommuner og de lokale turismeaktører skal være med til at skabe vækst i turismen på Sjællands Vestkyst.

Selskabets opgaver er

 • At facilitere produktudvikling og understøtte værdikæder med fokus på økonomisk bæredygtighed gennem netværk
 • At have ansvaret for al ekstern markedsføring af den samlede destination
 • At understøtte professionalisering af aktørerne i destinationen, Blandt andet gennem værksteder
 • At stille en platform (destinationsjaelland.dk) til rådighed for de aktører, der laver turismeprodukter i værdikæder

Vision og mission for Destination Sjælland

Vision

Med vores landlige idyl, attraktive kyster og charmerende købstadsliv, fremstår Destination Sjælland som Østdanmarks rekreative oase, kendt for sin klare sammenhæng mellem landskab, kultur, og egnsunikke produkter.  Vi udnytter vores fysiske nærhed og oplevelsesmæssige kontrast til København.  Vi er “den levende destination”, som kombinerer fornøjelse, fordybelse og fysisk aktivitet.

Mission

Gennem stedsudvikling, netværk, forretnings- og produktudvikling samt kommunikation, fremhæver vi destinationens mange kvaliteter.  Dette sker i samarbejde med turismeerhvervet, hvor vi – via “ledestjerner” og “stjernebilleder” – opdyrker nye og attraktive oplevelsessammenhænge.  Sammen med vores aktører, er det vores fælles mål at øge vækst og beskæftigelse

Destinations Sjællands bestyrelse

Destination Sjælland er ejet af Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner.

Bestyrelsen består af 10 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Hver kommune er repræsenteret i bestyrelsen af et medlem fra byrådet samt en repræsentanter for turismeerhvervet.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Torben Berner valgt for erhvervet i Kalundborg
 • Kasper Lomholt valgt for erhvervet i Holbæk
 • Martin Wellejus valgt for erhvervet i Sorø
 • Jane Dahl valgt for erhvervet i Slagelse
 • Kåre Dyvekær valgt for erhvervet i Odsherred – Formand
 • Lis Tribler Slagelse Byråd (A) – Næstformand
 • Thomas Adelskov Odsherred Byråd (A)
 • Martin Belli Jørgensen Sorø Byråd (C)
 • Martin Schwartzbach Kalundborg Byråd (O)
 • Carsten Andersen Holbæk Byråd (V)

Du kan finde kontaktoplysninger til Destination Sjælland ved at klikke på linket her. (nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 27. juli 2021