Digitale infotavler

Få dit budskab på de digitale infotavler

Rundt om i kommunen står otte digitale infotavler, også kaldet pyloner, ved indfaldsvejene.

Infotavlerne er fordelt således:

 • 2 infotavler i Korsør
 • 2 infotavler i Skælskør
 • 4 infotavler i Slagelse

Foreninger, lokalråd, erhvervsliv mv. kan annoncere for arrangementer og begivenheder, hvis de har almen interesse og offentlig adgang.

Annoncerne vises enkeltvist i 10 sekunder af gangen. Skiftet mellem dem sker ved langsom op- og nedblænding. Vi bestræber os på at have op til 15 aktive annoncer ad gangen - i perioder vil der dog være flere.

Skærmene er slukket mellem kl. 22.00 og kl. 06.00 hver dag.

Vi tager forbehold for tekniske nedbrud, som kan medføre, at skiltene er ude af drift i korte perioder. Dette betragtes som force majeure. 

Sådan får du din annonce på

Hvis du er interesseret i at annoncere på infotavlerne, så booker du din annonce gennem vores formular. 

Vi lægger som udgangspunkt nye annoncer på én gang om ugen, så husk at være ude i god tid, så du er sikker på at få en plads.

Regler og vilkår
 • Hvilke annoncer kan komme på?

  Denne type annoncer kan komme på infotavlerne:

  • Informationer om events og arrangementer, der har bred interesse og foregår i Slagelse Kommune.
  • Kultur, sport og fritidsarrangementer i Slagelse Kommune.
  • Turistinformation og information, der har relevans for bosætningsindsatsen.
  • Kampagner om f.eks. trafiksikkerhed, valg el. lign.
  • Generel information om/fra Slagelse Kommune.
 • Regler for annoncer
  • Der må kun vises stillbilleder på pylonerne af hensyn til trafiksikkerheden.
  • Slagelse Kommune har ret til at afvise opslag med den begrundelse, at der ikke er plads på skærmene i den ønskede periode.
  • I skal selv have de nødvendige rettigheder til det billedmateriale, der bruges på opslaget.
  • Det skal være selve arrangementet, der dominerer opslaget, og ikke informationer om arrangøren, sponsorer el. lign. Sponsorers og arrangørers logoer mv., må dog gerne indgå i mindre omfang.
 • Hvilke annoncer kan ikke komme på?

  Følgende typer af annoncer kan ikke komme på infotavlerne:

  • Arrangementer der har religiøs eller politisk karakter.
  • Information om lukkede eller delvist lukkede arrangementer.
  • Reklamer eller kommercielle budskaber med direkte salg for øje. Der må godt reklameres for arrangementer, hvor der skal betales entre.
  • Stødende billeder og tekst.
 • Sådan laver du en annonce

  Vi skal bruge dit opslag i JPEG-format i en opløsning på 1.200 x 1.800 pixels (bredde x højde).

  Vær opmærksom på at annoncens budskab skal kunne læses fra en bil, der kører 50-80 km/t, så begræns tekstmængden og sørg for stor kontrast i teksten og farvevalget, så annoncen er nem at afkode.

  Når dit opslag er færdigt, så book den her:

   

 • Tips til en god annonce

  Gode råd:

  • Hold dine budskaber korte og klare - det er begrænset hvor meget tekst de forbipasserende kan nå at læse.
  • Hav stor kontrast mellem tekst og baggrund - benyt lys tekst på mørk baggrund.
  • Benyt enkle, tydelige og store skrifttyper - bogstaverne må ikke stå for tæt eller være for tynde.
  • Se din annonce i halv størrelse når den er færdig - kan det læses, fungerer det højst sandsynligt også på skærmene.

  Hvad skal du undgå:

  • Spar på pladsen og undgå 'den' ved datoer og årstal.
  • Undgå grafik med mange detaljer - det kan forvirre modtageren og fjerne fokus fra dit budskab.
  • Undgå en ren hvid baggrund. Det kan lyse så kraftigt at teksten bliver udtydelig, og det kan være til gene for bilisterne. • Priser

  Betaling for annoncer er for en uges visning på infotavlerne:

  4 infotavler i Slagelse: 1.000 kroner

  2 infotavler i Korsør: 500 kroner

  2 infotavler i Skælskær: 500 kroner

  8 infotavler i Slagelse Kommune: 1.500 kroner

  Priserne er excl. moms og er godkendt af Erhvervs- og Teknikudvalget.

  Betalingen for opslag skal alene dække de udgifter, som vi har til arbejdstid, drift, vedligeholdelse og strøm til infotavlerne. Taksterne er politisk vedtaget og er gældende for 2022.

  Foreninger hjemmehørende i Slagelse Kommune, som modtager tilskud fra Slagelse Kommune, betaler halv pris. Det samme gælder aktiviteter, som er støttet af Slagelse Kommune.

  Vi vil til efteråret evaluere økonomien i infotavlerne, med henblik på at justere priser op eller ned, hvis vi kan se, at udgifter og indtægter ikke balancerer.

Siden er sidst opdateret 12. april 2022