SOSU-uddannelserne

Læs om uddannelsens opbygning og dine muligheder

Der er to SOSU-uddannelser:

 • Social- og Sundhedshjælperuddannelsen (SSH)
 • Social- og Sundhedsassistentuddannelsen (SSA)

Formålet med SSH-uddannelsen er, at du gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det primærkommunale område.

Som social- og sundhedshjælper bliver du kvalificeret til at arbejde med ydelser efter Serviceloven på plejecentre, i hjemmeplejen eller på institutioner for borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

Formålet med SSA-uddannelsen er, at du gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for det overordnede kompetenceområde: Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen.

Som social- og sundhedsassistent bliver du kvalificeret til at arbejde både med ydelser efter Serviceloven, og med ydelser efter Sundhedsloven i både kommunalt og regionalt regi.

Om SOSU-uddannelserne
 • Hvordan bliver jeg SOSU-elev?

  Ønsker du at blive social- og sundhedshjælperelev eller social- og sundhedsassistentelev, skal du søge optagelse på uddannelsen via Slagelse Kommunes Stillingsopslag. Der optages flere hold årligt.

  Opslagene slås op under 'søg job' på Slagelses hjemmeside:

  Du vil under uddannelsen være sikret praktikpladser.

  Betingelser for optagelse på social- og sundhedsuddannelserne

  Hvis du kommer direkte fra folkeskolen, skal du søge ind på grundforløb 1.

  Hvis det er mere end et år siden, at du gik ud af folkeskolen, skal du have bestået grundforløb 2-prøven.

  Du kan se mere på SOSU ZBC's hjemmeside:

  Realkompetencevurdering

  Din uddannelses længde og opbygning vil afhænge af dine tidligere opnåede kompetencer (teoretisk og praktisk).

  Du kan finde mere information om kompetencevurdering (også kaldet RKV) på ZBC's hjemmeside.

  Ansøgningsfrister

  Til SOSU-uddannelserne ansætter Slagelse Kommune elever flere gange årligt. Stillingerne bliver slået op løbende, så du kan altid finde næste ansøgningsfrist inde under "søg job" (kig under elevstillinger):

  Du kan finde oplysninger om holdstart og forløbsoversigter på SOSU ZBC's hjemmeside:

 • Uddannelsens opbygning

  Uddannelsen Social- og Sundhedshjælper

  Uddannelsen til Social- og Sundhedshjælper varer 1 år og 2 måneder. Uddannelsen veksler mellem skole og praktikophold. I uddannelsen er der 3 praktikperioder og 4 skoleperioder.

  Nærmere information om social- og sundhedshjælperuddannelsen kan du finde på SOSU ZBC's hjemmeside:

  Uddannelsen Social- og Sundhedsassistent

  Uddannelsen til social- og sundhedsassistent varer 2 år, 9 måneder og 3 uger. Uddannelsen veksler mellem skole og praktikophold. I uddannelsen er der 3 praktikker og 4 skoleperioder.

  Uddannelsen kan have vekslende varighed afhængig af, om du er over eller under 25 år eller EUX-elev.

  Nærmere information om social- og sundhedsassistentuddannelsen kan du finde på SOSU ZBC's hjemmeside:

  Både på SSH og SSA-uddannelsen indgår du aftale om ansættelse på 37 timer pr. uge med Slagelse Kommune.

 • Hvor kommer jeg i praktik?

  I SSH-uddannelsen er der 3 praktikperioder. De vil være på et plejecenter og i en hjemmeplejegruppe.

  I SSA-uddannelsen er der også 3 forskellige praktikperioder. Du skal i løbet af dine praktikperioder opnå kendskab til det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. Det vil dels være i kommunalt regi, i psykiatrien og på et af regionens sygehuse.

  Du kan læse mere om plejecentrene på deres fælles hjemmeside:

  Du kan læse mere om hjemmeplejen på Center for Sundhed og Ældres side:

  Mødetider

  Når du er i praktik i Slagelse Kommune som SOSU-elev, arbejder du 37 timer om ugen. Du følger praktikstedets arbejdstidsplanlægning. Planlægningen af vagter tilrettelægges efter borgernes behov, og du skal derfor være indstillet på, at dine dagvagter kan ligge i tidsrummet mellem kl. 7 og kl. 20.

  Geografi

  I Slagelse Kommune er praktikstederne fordelt over hele kommunen. Det betyder, at du skal påregne transporttid til dit praktiksted. Det er dit eget ansvar at komme frem til praktikstedet til arbejdstidens begyndelse.

 • Hvad får jeg i løn?

  om SSH-elev bliver du aflønnet på forskellige løntrin. 

  • Under 18 år
  • Over 18 år
  • Voksenelev

  Som SSA-elev bliver du også aflønnet på forskellige løntrin.

  • Over 18 år, 1. år
  • Over 18 år, 2. år
  • Voksenelev

  Du kan finde løntrinnene i Lønmagasinet for Social- og Sundhedsområdet på FOA's hjemmeside:

  For at komme i betragtning til voksenelevløn skal du opfylde følgende krav:

  • Være fyldt 25 år
  • Have mindst 1 års relevant erhvervserfaring indenfor de sidste 4 år
  • Erhvervserfaringen skal være på minimum 24 timer pr. uge

  Relevant erhvervserfaring betyder i denne sammenhæng, at du skal have varetaget pleje- og omsorgsopgaver til voksne og ældre.

  Du kan først søge voksenelevløn, når du er optaget på SOSU-uddannelsen. Du vil automatisk modtage ansøgningsskemaet.

  Gældende for SSA-elever

  Fra 1. januar 2020 får alle SSA-elever over 25 år, der ansættes på hovedforløb til SSA-uddannelsen voksenløn. SSA-elever der kan komme ind under ”voksenlærlingeordningen” er forpligtet til at samarbejde omkring ansøgningen af dette.

 • Hvad er mine muligheder?

  Når du er færdiguddannet social- og sundhedsassistent kan du videreuddanne dig til f.eks. sygeplejerske.

  Du kan læse mere på Professionshøjskolen Absalons hjemmeside:

  Du har også mulighed for at søge ind på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis.

  Du kan læse mere på i UddannelsesGuiden:

 • Hvad laver en social- og sundhedshjælper?
  Hvad laver en social- og sundhedshjælper i Slagelse Kommune?

  Hvis du er interesseret i at høre lidt mere om, hvordan det er at være social- og sundhedshjælper i Slagelse Kommune, er her et interview med en af vores social- og sundhedshjælpere. Hun fortæller bl.a. om sine mest spændeode og udfordrende opgaver, og hvordan hun bruger sin uddannelse i sit arbejde:

 • Hvad laver en social- og sundhedsassistent?
  Hvad laver en social- og sundhedsassistent i Slagelse Kommune?

  Hvis du er interesseret i at høre lidt mere om, hvordan det er at være social- og sundhedsassistent hos os, er her et interview med en af vores social- og sundhedsassistenter. Hun fortæller bl.a. om sine opgaver, og hvordan hun bruger sin uddannelse i sit arbejde:

Siden er sidst opdateret 22. oktober 2020