Arbejde hos os

Overvejer du at søge job i Slagelse Kommune? Her kan du lære lidt om os som arbejdsplads.

Slagelse Kommune er kommunens største arbejdsplads. Vi er over 7.000 medarbejderne inden for et meget bredt felt af kommunale arbejdspladser. Her er alt fra jurister til pædagoger til bibliotekarer (og mange andre forskellige jobs).

Slagelse Kommune er inddelt i en række centre og stabe med hver deres områder. Dem kan du se i vores organisationsdiagram:

Vi har en personalepolitik, som er med til at fremme arbejdsglæden og et godt arbejdsmiljø. Den er værdibaseret, hvilket betyder at den ikke lister regler osv., men i stedet handler om de værdier, vi gerne vil identificere os med, nemlig arbejdsglæde, robusthed og kvalitet.

#Kommunepånymåde

I Slagelse Kommune er vi i gang med en større organisationsudvikling, som vi kalder #kommunepånymåde, der nytænker måden at være kommune på. Vi er inspireret af Frederic Laloux’ tanker om fremtidens organisation og hans teorien om sociokrati, hvor ledelseskompetencer i højere grad bliver skubbet ud til medarbejderne, som har den nødvendige viden på området i stedet for gennem det traditionelle hierarki.

Du vil træde ind på en arbejdsplads, som er i gang med en meget ambitiøs organisations-udviklingsrejse Denne rejse vil gøre op med den traditionelle silo-, top- og regelstyrede organisationsform og i stedet bevæge sig mod en organisation, der i højere grad baserer sig på medledelse, teambaseret arbejds- og beslutningsgange og meget stort fokus på at sikre, at dem, der kan bidrage til en opgave også er dem, der sidder med ved bordet. Alt sammen baseret på den overbevisning, at borgerne får en bedre service og medarbejderne en bedre arbejdsplads, når forpligtende arbejdsfællesskaber får et klart og styrket råderum, hvor den faglige viden og den sunde fornuft hurtigt kan forplante sig i handlinger, der styrker den opgave, vi er fælles om.

Prøvehandlinger

Som en del af #kommunepånymåde arbejder vi internt med det, som vi kalder prøvehandlinger. Prøvehandlinger handler om, at alle medarbejdere har mulighed for og pligt til at stille spørgsmålstegn ved vores "normale" måde at gøre tingene på. Hvis nogen har en god idé til at prøve noget nyt, kan det blive det, vi kalder en prøvehandling. Ideerne afprøves i det små, og erfaringerne afgør, om vi skal udbrede metoden eller afprøve en ny/vende tilbage til den gamle.

Du kan se mere på vores temaside for prøvehandlinger:

Som sted at bo

Slagelse Kommune har det hele; Uddannelser, kyst, god infrastruktur, tre købstæder og mange skønne landsbyer.

Vi er Danmarks 16. største kommune med lidt over 79.000 indbyggere (kilde: Danmarks Statistik). Indbyggerne er fordelt på knap 34.000, som er bosat i Slagelse, ca. 14.000 i Korsør samt ca. 6.000 i Skælskør. Derudover har vi også en række mindre byer og landdistrikter.

Du kan læse meget mere på denne temaside:

Slagelse Kommune har gang i flere projekter, som skal profilere byen. Bl.a. er der Studieby Slagelse, som er et byudviklingsområde på omkring 12 hektar midt i Slagelse by. Det er det første campus i Danmark med egen station og afgange til både Odense og København. (nyt vindue)

Vores værdier

Slagelse Kommune har valgt et fælles værdigrundlag, der gælder for kommunen som arbejdsplads i fremtiden. Værdierne er kendt på tværs af arbejdspladserne.

Fakta

Gennemsnitsalderen for en medarbejder i Slagelse Kommune er 45 år. Så vi er stadig i vores allerbedste alder, selvom vi reelt set har medarbejdere i alle aldersgrupper.

Af vores ca. 7.000 medarbejdere er 76% kvinder og 24% er mænd.

Vi har årligt over 40 kurser tværgående kurser, uddannelser, fyraftensmøder, workshops o.m.a. I 2018 deltog næsten 700 medarbejdere. Og lokalt på de forskellige arbejdspladser er der mange flere kurser og arrangementer.

Personaleforening

Som ansat i Slagelse Kommune er du automatisk medlem af vores personaleforening ganske gratis. Formålet med foreningen er at styrke det sociale samvær og samarbejdet mellem medarbejdere i Slagelse Kommune. Endnu et tiltag, som gør Slagelse Kommune til at rart sted at være – også for medarbejdere.

Som ansat får du fordele ved køb af tøj, briller, fitnesskort, bilvask, hus og have, rejser, forlystelser og underholdning.

Feriefond

Slagelse Kommune har også en feriefond, som udlejer sommerhuse til medarbejdere med god rabat.

Vores sociale medier

Vi lægger meget energi i vores sociale medier. Her kan du kan finde os: