Udvikling i kommunen

I Slagelse Kommune vil vi holde fokus på dig som borger, og vurdere vores arbejde ud fra om du som borger føler dig hjulpet. Det summer med gode ideer og nye tiltag.

Projektet skal fremme korte arbejdsgange, endnu større fokus på borgerne og et helhedsorienteret blik på den måde, vi løser opgaver på.

Hvad har vi gang i?

Smugkig indenfor og oplev, hvordan både politikerne, ledere og medarbejdere arbejder på at tænke nyt og anderledes – til fordel for dig i kommunen. Bliv klogere på, hvad en prøvehandling er, hvordan vi dyrker de gode ideer, og hvordan vi arbejder på at løse opgaverne bedst muligt sammen med dig som borger.

Nedenfor kan du se en række videoer, som gør dig klogere på det, vi rumsterer med internt i kommunen.

I menuen finder du mere info om prøvehandlinger og arbejdsglæde i kommunen. Alt sammen med fokus på at skabe et godt liv for dig her i kommunen.

Videoer med spørgsmål
Kommissorium og budgetaftale
 • Baggrund for organisationsudviklingen

  Budgetaftalen er vedtaget af byrådets partier. Kommunens centre og virksomheder skal spare 0,7 procent om året fra år 2020. Det vil sige, at vi skal arbejde på at finde gode løsninger og dyrke de gode ideer, så vi er rustet til at håndtere besparelsen fra 2020. Du kan læse budgetaftalen her:

  Kommissorium - organisationsudvikling

  Budgetaftalen danner baggrund for en større organisationsudvikling i Slagelse Kommune.

  Organisationsudvikling er beskrevet i et kommissorium (et arbejdspapir). Dette kommissorium er udviklet af en udviklingsgruppe bestående af virksomhedsledere, medarbejdere, centerchefer og direktionsrepræsentanter fra HovedMED.

  Du kan læse kommissoriets beskrivelse her:

Workshops
Nytårskur 2020
 • Borgmesterens præsentation fra nytårskuren

  Borgmesteren indledte med at give en status over kommunens tilstand, hvor han blandt andet kom ind på, at vi er økonomisk udfordret på nogle områder, men økonomien grundlæggende ser fornuftig ud.

  Borgmesterens vurdering af en kommende udligningsreform er, at uanset hvordan reformen i givet fald kommer til at se ud, vil den gavne Slagelse Kommune, fordi der i den nuværende udligning er indbygget nogle urimelige præmisser. Han gav også sin vurdering af tankerne om at bygge nyt rådhus. Der er flere forslag til placering i spil – nord for stationen, ved stadion i Slagelse eller ved stationen i Korsør. Det er afgørende, at økonomien i et rådhusbyggeri hænger sammen – det skal kunne betale sig økonomisk at etablere nyt rådhus, og det bliver undersøgt i øjeblikket.

  Borgmesteren kom også ind på organisationsudviklingen og ønsket om at flytte fra det traditionelle hierarki til en struktur, hvor ledere og medarbejdere samarbejder mere på tværs. Her understregede han, at det er en meget lang proces, hvor det er vigtigt, at medarbejdere og ledere ikke føler sig presset til at kaste sig ud i nye måder at arbejde på, men at alle skal reflektere over, hvordan man løbende kan mindske hierarkiet og vurdere, om opgaver kan løses på bedre måder.

  Se borgmesterens præsentation her: 

  Se borgmesterens tanker om den forandring, som vi skal arbejde hen mod:

   

 • Kommunaldirektørens præsentation fra nytårskuren

  Kommunaldirektøren gav en status for det forgangne år, og det år vi er godt i gang med, med nogle af de kommende reformer – nærhedsreform og barnets reform – som vil påvirke kommunen. Han gav også et overblik over næste skridt i organisationsudviklingen. Hen over foråret skal fagcentrene drøfte, hvilken organisationsstruktur de ser som bedst på deres område til at understøtte ønskerne om mindre hierarki og mulighederne for at afprøve nye måder at løse opgaverne på. Drøftelser om struktur skal munde ud i en formel høring.

  For at understøtte organisationsudviklingen bliver der søsat flere initiativer, blandt andet et Masterclass-forløb tilrettet medarbejdere i borgernære funktioner, ”Mig og monopolet” og flere andre tiltag, som du kan se skitseret i præsentationen. Tiltagene bliver uddybet senere.

  Se kommunaldirektørens præsentation her:

Siden er sidst opdateret 27. maj 2020