Arbejdsglæde

Vi fokuserer på arbejdsglæde i stedet for sygefravær. Her kan du læse om hvorfor.

Slagelse Kommune ved, at arbejdsglæde er nært forbundet med succesfuld løsning af kerneopgaven og et godt samarbejde med både borgere og kollegaer.

I budgetaftalen 2019 og 2020 har Byrådet besluttet at ændre fokus fra sygefravær til arbejdsglæde. I den nye strategi skal borgmesteren i samarbejde med organisationen komme med forslag til, hvordan arbejdet med arbejdsglæde i Slagelse Kommune kan struktureres og gennemføres, herunder hvordan vi taler til dig som borger og til/med hinanden i organisationen.

Arbejdsglæde - ét af tre pejlemærker

Arbejdsglæde er ét af tre pejlemærker for det daglige arbejde og for at skabe velfærd i kommunen:

 • Vi skaber velfærd ved at sætte borgeren først

 • Vi skaber velfærd gennem arbejdsfællesskaber

 • Vi skaber velfærd ved at sætte arbejdsglæden i højsædet 

Arbejdsglæde i det daglige arbejde

Det er vigtigt at fokusere på arbejdsglæde, og det gøres ved at SAMtænke og INDtænke arbejdsglæde i det daglige arbejde. Derved undgår vi, at arbejdsglæde bliver betragtet som et selvstændigt projekt med en begyndelse og en slutning. Arbejdsglæde skal altså være en naturlig del af hverdagen, og den er altid et produkt af noget andet!

Værktøjer til arbejdsglæde

Arbejdsglæde kan i virkeligheden være alt muligt. Og dét, der giver arbejdsglæde, kan være forskelligt fra person til person – og fra arbejdsplads til arbejdsplads. Men hvad er vigtigt for den enkelte medarbejders arbejdsglæde – og hvordan kan denne højnes?

Vi bruger tre typer af værktøjer til at klarlægge og højne arbejdsglæden på de enkelte arbejdspladser i Slagelse Kommune. En række værktøjer, der er tidsmæssigt overskuelige og nemme at arbejde med.

Værktøjerne er opdelt i 3 grupper

 • Procesværktøjer

  På kort tid giver disse værktøjer indblik i, hvad arbejdsglæde er, og hvordan denne understøttes
 • Små veje til at styrke arbejdsglæden

  Disse værktøjer har fokus på små konkrete tiltag, der kan understøtte arbejdsglæden

 • Øvelser der styrker dialogen om arbejdsglæde

  Disse øvelser hjælper med at skabe retning i trivsels- og arbejdsmiljøarbejdet og understøtte arbejdet med at styrke arbejdsglæden

Ønsker du yderligere indsigt i de konkrete værktøjer, er du velkommen til at kontakte kommunikationsafdelingen.