125 elever klar til nyt talentforløb

I det nye år starter et talentforløb for de dygtigste elever i 7.-10. klasse.

Alle elever skal udfordres og blive så dygtige, som de kan. Det er en del af Folkeskolereformen, som dermed for alvor har fået sat talentudvikling på dagsordenen. Derfor starter Slagelse Kommune i det nye år et talentforløb, som er for de dygtigste elever i 7.-10. klasse. Forløbet laves i samarbejde med Slagelse Gymnasium, ZBC Selandia og UngSlagelse.

I december 2014 vedtog Uddannelsesudvalget en talentstrategi for folkeskolerne i Slagelse Kommune. Det betød bl.a., at der startede eliteidrætsklasser på Nymarkskolen i Slagelse og kunsttalentklasser på Skælskør Skole. Som et led i talentudviklingen har Uddannelsesudvalget besluttet, at der også skulle starte boglige og faglige talentudviklingsforløb på tværs af skolerne.

Nye muligheder for de dygtigste faglige elever

- Det har hele tiden været målet og en del af talentstrategien, at der skal etableres talentforløb til elever inden for de tre områder; det boglige, det kreative og idræt. Jeg er derfor rigtig glad for, at de dygtigste faglige elever nu får endnu bedre muligheder for at dygtiggøre sig. I det kommende talentforløb vil eleverne blive udfordret maksimalt, og samtidig får de mulighed for at møde andre unge med samme interesse som dem selv. Det kan være med til at give et særligt sammenhold, ligesom vi også har set det med eliteidræts- og kunsttalentklasserne, siger formand for Uddannelsesudvalget Johnny Persson. (V)

De nye hold inden for talentforløb bliver sammensat af elever fra 7.-10. klasse på tværs af alle skoler med overbygning i Slagelse Kommune. Her er det ikke alder eller klassetrin, som afgør sammensætningen, men derimod at alle har samme interesse for de emner, som skal være en del af talentforløbene. Der er i alt otte forløb, som spænder over en bred vifte af fag og emner:

  • filmformidlet naturvidenskab
  • astronomi
  • farver set ud fra en kemisk, fysisk og biologisk synsvinkel
  • robotteknologi
  • creative writing
  • holocaust gennem teenageres egne øjne
  • branding og købsadfærd
  • madkundskab

Eleverne kan, når det nye år starter, se frem til at mødes i talentforløbene 3-6 undervisningsgange, der primært ligger i skoletiden. Undervisningen varetages af Slagelse Gymnasium, ZBC Selandia og UngSlagelse og gennemføres også på uddannelsesinstitutionerne, så eleverne samtidig får en fornemmelse af, hvad der venter på ungdomsuddannelserne.

Tilbyde noget nyt til de dygtige

- Talentforløbene giver eleverne, som er bogligt stærke, muligheden for både at lære noget nyt og blive dygtigere sammen med andre ligesindede. Forløbene giver os som skole en mulighed for også at tilbyde de dygtige elever noget særligt og ikke kun have fokus på de elever, som måske har det lidt svært. Vi ser meget frem til forløbene og også samarbejdet med ungdomsuddannelserne, som vil være med til at løfte undervisningen til et andet niveau og også give mulighed for at eleverne fra ungdomsuddannelserne kan fungere som sparringspartnere i nogle af fagene, siger skoleleder Henrik Østergaard fra Marievangsskolen i Slagelse.

18. april 2018 afsluttes alle forløbene med en fælles fernisering, hvor eleverne præsenterer noget af det, de har arbejdet med. Eleverne til de enkelte talentforløb er udvalgt af deres lærere.

Flere oplysninger

Pressemeddelelse 18. december 2017