20 mio. kroner skal hjælpe ledige unge i uddannelse

Slagelse Kommune, VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Produktionsskole, Korsør Produktionshøjskole og ZBC Slagelse har netop modtaget 20 mio. kroner fra EU’s socialfond

Slagelse Kommune og uddannelsesinstitutionerne VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Produktionsskole, Korsør Produktionshøjskole og ZBC Slagelse har netop modtaget 20 mio. kroner fra EU’s socialfond. De skal bruges på at skabe en enklere og bedre vej i uddannelse for unge med særlige udfordringer, der er røget ud af uddannelse og søger ydelse i Jobcentret.

Det er en meget vanskelig opgave Slagelse Kommune står overfor. Men ved hjælp af et nyt projekt med øget fokus på den enkelte unges behov, har kommune og uddannelsesinstitutioner nu givet håndslag på at ”gå en ekstra mil” for, at flere unge ledige skal gennemføre en uddannelse. Projektet handler især om tættere samarbejde og om at nedbryde barrierer, så det bliver lettere for de unge at finde vej i uddannelsessystemet.

- Der er ingen nemme løsninger, men vi vil insisterer på, at vi skal have fat i alle unge. Derfor er EU-socialfonden en god støtte. En opmuntring til, at vi alle giver den en ekstra skalle. Som formand for Uddannelsesrådet har jeg oplevet, at alle har arbejdet hårdt og længe på at rykke tættere sammen om opgaven at få alle unge med på “vognen”, om det gælder uddannelse eller beskæftigelse, siger Borgmester Stén Knuth (V) og fortsætter.

- Uddannelsesrådet er et stærkt samarbejdsforum, hvor vi i gennem de seneste år har været med til at øge fokus på uddannelse og de unges vej til uddannelse. Vi har bl.a. skabt Ungehuset og afholdt Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival for 8. gang i år. Vi er godt i gang – men vi er slet ikke i mål. Med EU socialfondens bevillingen får vi et økonomisk skulderklap af format, og går op i et nyt “gear”. Bevillingen er udtryk for, at vi har et stærkt samarbejde, og nu skal vi sammen bevise, at vi kan løfte denne opgave.

Også blandt de deltagende uddannelsesinstitutioner vækker nyheden om EU-støtten glæde.

- Vi har i mange år haft et godt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i byen, blandt andet omkring forberedelse til erhvervsuddannelserne, og sammen med Slagelse Kommune har vi kørt fælles forløb for udvalgte unge. Derfor glæder det os, at vi nu får mulighed for at udvide det samarbejde, udtaler Hanne Normann Michelsen Rektor fra VUC Vestsjælland Syd. Og hun bakkes op af Gert Møller, der er forstander på Korsør Produktionshøjskole.

- Man kan sådan populært sagt sige, at vi med EU’s socialfond i ryggen er de første som etablerer et “kædeansvar" mellem alle de deltagende institutioner, med det klare formål, at ingen unge må falde ned imellem uddannelserne. Det håber vi kan lykkes ved, at vi rykker endnu tættere sammen, siger Maja Konge Forstander på Slagelse Produktionsskole og fortsætter: Det ligger så godt i tråd med hele det fremtidige samarbejdet vi skal have omkring den forberedende grunduddannelse. 

Støttebeløbet på 20 mio. kroner som er givet fra EU- Socialfond, er særligt øremærket til projektet, og vil komme kommunens ledige unge til gavn i form for nye, uddannelsesklargørende forløb.

 

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Børn- og Ungedirektør Vini Lindhardt, tlf. 23 83 47 58, vini@slagelse.dk
  • Rektor Hanne Normann Michelsen, tlf. 20 11 34 09, hnm@vuc-vs.dk
  • Forstander Gert Møller, tlf. 20 22 99 09, gert@xor.dk
  • Forstander Maja Konge, tlf. 58 55 40 33, mk@slagpro.dk

 

Pressemeddelelse 20. december 2017