Åstedsforretning i Bildsø Strand

I forbindelse med kloakering af Bildsø Strand ønsker Slagelse Kommune at erhverve de nødvendige rettigheder for placering af pumpestationer, ledninger og brønde gennem ekspropriation

Ekspropriationen gennemføres efter miljøbeskyttelseslovens §58.

Der holdes åstedsforretning

  • Tirsdag 2. januar 2018 på:

Matrikelnummer 3p, 4o, 6af, 7t, 29av, 29bs, 29cc og 29i af Bildsø By, Kirke Stillinge.

Hvor holdes åstedsforretningen

Åstedsforretningen finder sted på de berørte matrikler. Omfanget af den påtænkte ekspropriation vil blive vist i marken. De berørte ejere er varslet med brev.

Flere oplysninger

Du se de enkelte dokumenter om åstedsforretningen hos Slagelse Kommune, Center for Miljø, Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

Henvendelse om sagen kan ske til:

 

Nyhed 5. december 2017