Et nyt ældreråd er klar til at trække i arbejdstøjet

Ældrerådets medlemmer er klar til fortsat at arbejde for, at borgene kan leve et trygt og aktivt liv som senior.

11. december mødtes det nye ældreråd i Slagelse Kommune for første gang. Ældrerådets 11 medlemmer er dermed klar til fortsat at arbejde for, at borgene i Slagelse Kommune kan leve et trygt og aktivt liv som senior. 

Fokus på den forebyggende indsats i forhold til ældres syn, hørelse og livsstilssygdomme samt fokus på de vilkår, der gælder for svage ældre. Det er nogle af de områder, som ældrerådet i Slagelse Kommune bl.a. arbejder for. Et nyt ældreråd med både nye og velkendte ansigter er derfor nu klar til at tage over hvor det forrige udvalg slap og fortætte med at arbejde for at øge indflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere.

Hvad laver et ældreråd?

Ældrerådet fungerer som bindeled mellem kommunen og borgerne, som derigennem har mulighed for at få indflydelse på udformningen af bl.a. ældrepolitikken i Slagelse Kommune. Konkret udarbejder ældrerådet høringssvar til politiske forslag, og disse høringssvar danner så en del af det grundlag, som politikerne skal træffe beslutninger på baggrund af. Ældrerådet kan dermed være en god sparringspartner for kommunen. For at få et godt kendskab til og indblik i området, så skal medlemmerne på rundtur til plejecentre, genoptræningscentre og aktivitetscentre i Slagelse Kommune i starten af det nye år.

Fokus på åbenhed og inddragelse

På sit konstituerende møde den 11. december valgte ældrerådet sin formand, som glæder sig til at starte det nye samarbejde.

- Vi har fået sat et godt hold, som jeg glæder mig til at starte arbejdet sammen med. Jeg går ind for åbenhed i forhold til bl.a. nye idéer, hjælpemidler og systemer, som kan fremme tryghed og velvære blandt borgere og hos de medarbejdere, der udfører et godt job. Som formand vil jeg også have fokus på, at alle skal høres. Borgerne skal inddrages gennem møder og seminarer og vi skal samarbejde med frivillige organisationer som bl.a. Ældresagen, siger den nyvalgte formand for ældrerådet Tonny Korndrup.

Medlemmerne af det nye ældreråd

De 11 medlemmer af ældrerådet, som er valgt ind for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021 er:

 • Tonny Korndrup (formand - genvalgt)
 • Connie Hyldal (næstformand - genvalgt)
 • Alf Søhus (genvalgt)
 • Berit Schau (genvalgt)
 • Birgit A. Jørgensen (genvalgt)
 • Leif Jensen (genvalgt)
 • Sonja Bruus Petersson (genvalgt)
 • Sonja Mikkelsen (genvalgt)
 • Flemming Ehlert (nyvalgt)
 • Flemming Eversby (nyvalgt)
 • Niels Jørgensen (nyvalgt)

De 11 medlemmer er valgt ind i ældrerådet som fredsvalg dvs. alle 11 opstillede kandidater blev valgt ind uden afstemning, da antallet af opstillede kandidater var under 15.

Flere oplysninger

Fakta om ældrerådet

 • Skal sikre at ældre bliver hørt
 • Er talerør for ALLE ældre
 • Er med til at udforme kommunens ældrepolitik
 • Er med til at udforme kommunens kostpolitik
 • Styrker samarbejdet med politikere og forvaltninger
 • Er partipolitisk neutral og uafhængig af alle organisationer
 • Behandler ikke sager om enkeltpersoner

Læs mere om ældrerådet

Pressemeddelelse 12. december 2017