Nye udvalg på plads

Udvalgsstrukturen for de kommende fire år er nu på plads. Se de nye udvalg her.

Det nye byråd vedtog nedsættelse og udpegning til udvalg på byrådsmødet mandag aften, og det betyder at alle poster nu er fordelt og udvalgsstrukturen for den kommende byrådsperiode er på plads.

Konstitueringen ser sådan ud:

Borgmester: John Dyrby Paulsen (A)

1. viceborgmester Villum Christensen (I)

2. viceborgmester Ann Sibbern (O)

Økonomiudvalget:

Formand: Borgmester John Dyrby Paulsen (A)

Medlemmer: Lis Tribler (A), Villum Christensen (I), Ann Sibbern (O), Knud Vincent (V), Stén Knuth (V), Troels Brandt (B), Jørgen Grüner (F), og Thomas Clausen (Ø)

Derudover er der oprettet 9 stående udvalg

Beskæftigelsesudvalget

Formand: Anders Kofoed(V)

Næstformand: Sofie Janning(A)

Børne- og Ungeudvalget

Formand: Helle Blak(F)

Næstformand: Stén Knuth (V)

Erhvervs- og Turismeudvalget

Formand: Knud Vincent (V)

Næstformand: Villum Christensen (I)

Handicap- og Psykiatriudvalget

Formand: Steen Olsen (A)

Næstformand: Palle Kristiansen (DF)

Kultur- og Fritidsudvalget

Formand: Stén Knuth (V)

Næstformand: Jørgen Andersen (A)

Landdistrikts- , Teknik- og Ejendomsudvalget

Formand: Troels Brandt (B)

Næstformand: Anne Bjergvang (A)

Miljø-, Planlægning- og Bæredygtighedsudvalget

Formand: Jørgen Grüner (F)

Næstformand: Pernille Ivalo Frandsen (V)

Seniorudvalget

Formand: Ann Sibbern (O)

Næstformand: Unnie Oldenburg (A)

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Formand: Ali Yavuz (A)

Næstformand: Søren Lund Hansen (O)

Du kan se alle medlemmer af udvalgene sammen med fordelingen af de øvrige poster i referatet fra byrådsmødet.

Nyhed den 12. december 2017