Opfølgning på tilbagebetaling af kørsel på ACV

I forbindelse med en tvist om tilbagebetaling af indkrævet kørsels-godtgørelse er der opstået fejl i kommunikationen internt i Slagelse Kommune om KL’s udmelding i sagen, hvilket den konstituerede kommunaldirektør beklager.

Spørgsmålet om, hvorvidt brugerne på ACV og andre institutioner skal have penge tilbage i sagen om for meget opkrævet kørselsbetaling, er juridisk uklar. Derfor spurgte Slagelse Kommune KL om, hvordan loven skulle tolkes.

Praksis blev ændret med det samme, så der fra 1. september 2016 ikke længere blev krævet for høje satser for kørsel. Uklarheden handler derfor alene for perioden frem til den dato.

KL oplyste den 24. oktober i år i en opsummering af problematikken, at de ikke mener at lovgivningen er klar, men henviser til, at kommunerne selv skal tage stilling, blandt andet på baggrund af de sager, som Ankestyrelsen vurderer på. KL oplyste i forlængelse af opsummeringen, at de ikke ville arbejde videre med problemstillingen.

Beskeden fra KL den 24. oktober når imidlertid ikke frem til rette vedkommende i Slagelse Kommune, og derfor bliver orienteringen ikke formidlet videre i knap to måneder.

- Det er en beklagelig fejl at udmeldingen fra KL ikke er kommet frem til ledelsen for handicap- og psykiatriområdet, så de kunne give de pårørende og byrådet orienteringen. Det giver selvfølgelig anledning til selvransagelse, og en gennemgang af vores procedurer, og jeg vil gerne beklage overfor de pårørende, at sagen er blevet yderligere forsinket, siger konst. kommunaldirektør Ole Kristensen.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Konst. kommunaldirektør Ole Kristensen,
    telefon 30 70 15 06

Pressemeddelelse den 20. december 2017