Sundhedsplejersken kigger også forbi til 3-årsbesøg

I Slagelse Kommune modtager alle forældre dog også en invitation til et besøg af sundhedsplejen, når barnet fylder tre år.

Besøg fra sundhedsplejersken stopper ofte, når barnet er otte måneder. I Slagelse Kommune modtager alle forældre dog også en invitation til et besøg af sundhedsplejen, når barnet fylder tre år. Forleden fik Karina Tribler fra Korsør sammen med Valdemar på 3 år besøg af sundhedsplejersken, og det besøg gav god ro i forhold til spisevaner og Valdemars trivsel. Besøgene er meget mere end mål og vægt, og en god mulighed for at få rådgivning, om det der fylder i familiernes hverdag.

Når sundhedsplejersken i Slagelse Kommune rykker ud til et 3- årsbesøg er det med meget andet end et målebånd og en vægt i tasken. Udfordringer som børnefamilier oplever er meget forskellige, og derfor kan et 3-årsbesøg både være en snak om overvægt, kræsenhed, børnehavestart, søvn, sovetider, forældrerollen, skilsmisse eller sygdomme.

Hjemlige rammer giver en anden snak

- Selvom ens barn har det godt og trives, så viser vores tilbagemeldinger fra forældrene, at et besøg hjemme i de trygge og velkendte rammer med sundhedsplejersken giver mulighed for en anden snak, end man måske ellers ville have med sin læge. Det giver samtidig mulighed for at hjælpe forældre bedst muligt med både stort og småt, som har med børnenes sundhed og trivsel at gøre, siger leder af folkesundhedsteamet Randi Mølager.

En af de familier som for nylig har takket ja til et 3-års besøg er Karina Tribler fra Korsør, som er mor til Valdemar på 3 år.

En vigtig investering i mit barns liv

- Tilbuddet om et besøg fra sundhedsplejerskerne er en fantastisk mulighed. Sammen fik vi tjekket, om vi havde overset noget i forhold til Valdemars udvikling. Vi har været usikre på, om Valdemar har allergi og sundhedsplejersken delte også vores tvivl, så hun tog selv kontakt til lægen, så han var orienteret omkring vores overvejelser. Hele det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsplejerske og læge og ikke mindst muligheden for at vi kunne få sparring fra en fagperson er rigtig godt, og 3-årsbesøget er en vigtig investering i mit barns liv. Derfor tøvede jeg heller ikke med at sige ja til det, siger Karina Tribler.

Få svar på spørgsmål, som fylder i hverdagen

I den måned barnet fylder 3 år, modtager forældre i Slagelse Kommune en invitation til et 3-årsbesøg i deres e-boks. I 2016 takkede 482 familier med 3-årige børn ja til et besøg af en sundhedsplejerske. Det primære formål med 3-års besøgene er at opspore overvægt blandt 3-årige børn, men sundhedsplejersken kigger også på barnets motorik, trivsel og sprogudvikling. Besøgene er derfor en god mulighed for at få rådgivning om alt det, der fylder i familiernes hverdag.

- Sundhedsplejersken slipper ofte kontakten til familien, når barnet er otte måneder gammel og ser det først igen, når det er seks år. Der sker rigtig meget i den periode af et barns liv, og vi kan være med til at forebygge meget, hvis vi tidligt får kontakt. Besøgene er derfor både med forebyggelse for øje, men også for at hjælpe børnefamilierne til at få vendt nogle af de problematikker eller spørgsmål, som måske fylder meget i deres hverdag. Derfor håber vi også, at endnu flere forældre vil se 3-årsbesøgene som en et godt tilbud og supplement, siger formand for Sundheds- og Seniorudvalget Ann Sibbern.  

Flere oplysninger

 Fakta om 3-årsbesøgene

Alle familier i Slagelse Kommune med et 3-årigt barn har mulighed for at få et hjemmebesøg af en sundhedsplejerske

De overordnede formål med 3-års besøgene er:

  • At opspore overvægt hos småbørn ved 3-års alderen, herunder fokus på sunde vaner bl.a. mad og bevægelse.
  • At forebygge overvægt senere i barndommen.
  • At få en dialog med forældrene om motorik, trivsel og sprogudvikling og derudover inddrage/vurdere emner som familien finder relevante i forhold til deres 3-årige barn fx opdragelse, søvn, renlighed.

Pressemeddelelse 7. december 2017