Tillykke til Niels og Gitte Lien

Virksomhedspris for socialt ansvar til en privat virksomhed

Niels og Gitte Lien (t.v.), fra virksomheden Tømrer- og snedkermester Niels Lien, var stolte og meget glade for - på virksomhedens vegne - at modtage årets Virksomhedspris for socialt ansvar.

Formanden for Lokalt Arbejdsmarkedsråd (LAR) Helle Jacobsen (yderst t.h.) overrakte prisen ved et festligt arrangement på virksomheden onsdag den 13. december.

Virksomheden fungerer meget som en stor familie, hvor man hjælper hinanden. De har i flere år arbejdet bevidst med socialt ansvar og hjulpet mange mennesker ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

Formanden for LAR sagde bl.a. "Jeg har, fra pålidelige kilde, fået at vide, at I gør en meget stor forskel for mange af de mennesker, som kommer ind i jeres virksomhed. Ikke alene i arbejdsmæssige sammenhængen, men også ind i privatsfæren, hvis der er behov for hjælp der. Og tingene hænger jo sammen - så det er rigtig set. Hjælpen skal nogle gange til hele vejen rundt. Det er flot, at I drager denne omsorg for jeres medarbejdere."

LAR-Prisen, som den kaldes, gives for at udvise stort socialt engagement ved at understøtte den lokale beskæftigelsesindsats med særligt fokus på ledige fra kanten af arbejdsmarkedet.

Det er en fornem anerkendelse, som tilfalder både en offentlig og en privat virksomhed hvert år. Ud over et diplom er selve prisen et kunstværk af en lokal kunstner. Niels og Gitte havde valgt 2 kunstværker af Estrid Maria Eriksen (i midten t.h.). Estrid fortalte, at hun havde fundet inspiration til malerierne på en tur til Færøerne med rusk og regn, rå kanter og en masse grønt over det hele.

Gitte Lien takkede for anerkendelse og kunstværkerne, som hende og Niels faldt for ved første besøg hos Estrid. Gitte udtrykte stor glæde ved sit arbejde og mindede os om også at huske ældre mennesker, som gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet. Ligesom hun påpegede, at selv om man har en diagnose, så kan man godt lykkes alligevel. Gitte opfordrede alle virksomheder til at løfte 1-2 mennesker ind på arbejdsmarkedet. Til sidst takkede hun virksomhedskonsulent Kaj Rasmussen fra Jobcenter Slagelse (inderst t.h.) for det gode og værdsatte samarbejde igennem årene.

Efter Gitte holdt også Niels Lien og Gittes far en fin tale, hvor de roste Gitte for hendes store engagement og hendes måde at håndtere virksomhedens bløde værdier på.

Ud over at fejre virksomhedsprisen, kan virksomheden også fejre 10 års jubilæum for partnerskabssamarbejdet, som de har været en del af siden 2015.

Ring til Jobcenterets Virksomhedsservice på tlf. 2911 4200, hvis I ønsker at høre mere om, hvordan I kan tage socialt medansvar i beskæftigelsesindsatsen.