Udvalg vil fjerne nye boligudlæg i Korsør og Slagelse

Boligområder på Stibjergvej i Korsør og i Roarsvejkvarteret i Slagelse skal ud af den nye kommuneplan, anbefaler Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget. Et mindretal vil beholde boligudlægget ved Roars-vejkvarteret.

Der skal ikke gives mulighed for at bygge boliger på Stibjergvej i Korsør og i forlængelse af det eksisterende boligområde ud til omfartsvejen ved Roarsvejkvarteret i Slagelse. Det anbefaler Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget forud for, at den nye kommuneplan skal endeligt vedtages af det siddende byråd inden jul. Udvalget var enige om, at boligområdet på Stibjergvej skal tages ud af kommuneplanen, mens et flertal bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte imod en foreslået udvidelse af Roarsvejkvarteret.

- Området er ikke lige så oplagt at udvikle som andre steder i Slagelse. Der kan være udfordringer med terrænet og støj fra omfartsvejen. Og med tanke på, at vi også har udpeget et nyt boligområde ved Elmesvinget, anbefaler vi, at området udtages af kommuneplanen, siger medlem af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Steen Olsen (A).

Et mindretal i udvalget bestående af Venstre og Liberal Alliance ville beholde udvidelsen af Roarsvejkvarteret i kommuneplanen.

- Vi har brug for så mange muligheder for at bygge nye boliger i Slagelse som muligt, hvis vi skal tiltrække nye borgere. Hvis vi udvider boligområdet ved Roarsvejkvarteret, så svarer det til den mulighed for udvidelse, som vi allerede har vedtaget ved Holmstrup. Her har vi har åbnet for, at der kan bygges boliger ud mod omfartsvejen, siger Villum Christensen (I), formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Det er byrådet, som skal vedtage kommuneplanen endeligt, og den er på dagsordenen, når det siddende byråd holder det sidste byrådsmøde den 18. december.

Flere oplysninger

  • Formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Villum Christensen
    tlf. 61 62 58 68
  • Medlem af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Steen Olsen
    tlf.  20 45 57 32
  • Planchef Darrin Bayliss
    tlf. 29 82 43 09

Pressemeddelelse den 6. december 2017