Talentklasser er populære i Slagelse Kommune

Har du et særligt talent inden for idræt eller den mere kreative verden? Forfølg dine drømme og bliv dygtigere – samtidig med at du går i skole og får tid til lektierne.

Netop muligheden for at kombinere sin uddannelse og dyrke sit talent er populært i Slagelse Kommune. 62 nye elever har søgt om at blive en del af fællesskabet i eliteidrætsklassen på Nymarkskolen eller i kunsttalentklassen på Skælskør Skole efter sommerferien.

Det er ikke altid lige nemt at finde tid til både at træne sport, øve musik og læse lektier. Derfor har Skælskør Skole og Nymarkskolen i Slagelse Kommune oprettet særlige klasser, som sikrer de optimale muligheder for at kombinere sit talent med sin uddannelse.

Vigtigt med input fra eleverne

- Lige siden vi oprettede talentklasserne, har vi fulgt eleverne tæt, og derfor inviterede vi også på seneste udvalgsmøde elever fra talentklasserne på Nymarkskolen og Skælskør Skole til at fortælle om, hvorfor de havde valgt at gå i talentklasserne. Netop kombinationsmuligheden for at eleverne kan forfølge deres kunstneriske eller sportslige drømme samtidig med, at de udvikler sig fagligt, fremhævede eleverne som rigtig værdifuld. En sådan tilbagemelding fra eleverne er jo guld værd for os politikere at få, for det er med til at vise, at tilbuddet er skruet helt rigtigt sammen, siger formand for Uddannelsesudvalget Johnny Persson (V).

Noget tyder også på, at tilbuddet virker tillokkende for eleverne. I midten af januar var der ansøgningsfrist til at blive optaget i eliteidrætsklasserne og kunsttalentklasserne. Eliteidrætsklassernefik 41 ansøgere til den kommende sæson, som fordeler sig med 32 på 7. klassetrin, 6 på 8. klassetrin og 3 på 9. klassetrin. Kunsttalentklassen har fået 21 ansøgere til 7. klasse, som starter efter sommerferien, mens der ikke er åbnet op for ansøgere til 8. og 9. klasse endnu.

Talentfokus kan smitte af på andre fag

- Det er vigtigt at vi støtter op om talentudviklingen ved at give eleverne gode muligheder for at udvikle deres talent uden, at det bliver på bekostning af skolen og den faglige læring. Talentfokus kan også have en gavnlig effekt på elevernes præstationer i andre fag, hvis de f.eks. overfører deres erfaringer fra talentarbejdet, hvor de ser, at det giver resultater at arbejde målrettet og disciplineret, siger Niels Christian Nielsen (A).

 Bredt samarbejde sikrer højt fagligt niveau

- Det er godt at erfare, at både idrætsklasser og kunstklasser er kommet rigtig godt fra start. Baggrunden herfor er blandt andet et tæt samarbejde mellem skolerne, idrætsklubber, musikskolen samt udøvende kunstnere, siger Thomas Clausen (Ø).

Det endelige antal af elever som bliver optaget i eliteidrætsklasserne og kunsttalentklasserne ligger først klart lidt senere. Først skal eleverne til kunsttalentsklassen til en samtale på baggrund af en ansøgning, en fremvisning af produkter og en vurdering af fagpersoner, mens eleverne til eliteidrætsklassen bl.a. skal igennem fysisk screening og samtaler. 

Fakta om Eliteidrætsklasserne

Udover den obligatoriske undervisning er der morgentræning to gange om ugen. Træningen varetages af højt kvalificerede trænere og tager udgangspunkt i enten deres idræt eller en grundlæggende fysisk træning. Formålet med træningen er at forbedre elevens individuelle færdigheder teknisk og fysisk. Herudover undervises eleverne i planlægning, kost, skadesforebyggelse og idrætspsykologi. De får også besøg af lokale eliteidrætsudøvere og besøger en anden eliteidrætsklasse i Danmark.

Fakta om Kunsttalentklasserne

Udover den obligatoriske undervisning har kunsttalenteleverne koncentreret undervisning i deres talentfag 4 timer á 60 minutter om ugen. Eleverne vælger mellem tre talentfag: kunst/design, sang/musik og scenekunst/teater. Undervisningen varetages i et tæt samarbejde mellem skolens lærere og professionelle musikere/kunstudøvere. Formålet med undervisningen er, at udvikle elevernes kunstneriske færdigheder og viden. Herudover deltager de i forskellige arrangementer, udstillinger, koncerter og forestillinger.

Flere oplysninger

 • Formand for Uddannelsesudvalget Johnny Persson
  tlf. 51648118
  mail johper@slagelse.dk
 • Medlem af Uddannelsesudvalget Niels Christian Nielsen
  tlf. 20455733
  mail ncn@slagelse.dk
 • Medlem af Uddannelsesudvalget Thomas Clausen
  mail thocc@slagelse.dk

Pressemeddelelse den 14. februar 2017