Dom i sag om Hassna-søstrene

Landsretten har i dag dømt Slagelse Kommune til at betale erstatning i sagen om Hassna-søstrene. Landsretten har fundet, at sagen ikke skal følge danske forældelsesfrister, men vurderes som en krænkelse af søstrenes menneskerettigheder.

Østre Landsret har dømt Slagelse Kommune til at betale erstatning på 100.000 kroner til hver af de tre søstre. Landsretten har ved dommen vurderet, at de danske forældelsesregler ikke er gældende, men derimod skal forholdet behandles efter menneskerettighedskonventionen.

- Det er en ulykkelig sag, som nu har fundet sin afslutning. Vi er tilfredse med landsrettens kendelse. Vi har hele tiden stået ved vores ansvar. Vi mente ikke at vi havde hjemmel til at udbetale erstatning. Den har vi nu. Det er vi glade for, og vi vil derfor følge Landsrettens afgørelse, siger borgmester Stén Knuth (V), og fortsætter: - jeg er glad for at sagen nu er afsluttet, og jeg vil anbefale Byrådet, at sagen ikke skal ankes.

Slagelse Kommune skal ikke betale sagens omkostninger grundet sagens særlig principielle karakter.

Læs domsresumé (åbner i nyt vindue)

Læs Landsrettens anonymiserede begrundelse (åbner i nyt vindue)

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Chefkonsulent Niels Lassen,
    telefon 29 31 71 31

 Nyhed den 14. juni 2017