Samarbejde på tværs får flere børn ind i idrætslivet

Gennem projekt HEL Fritid har 84 børn og unge i år fået muligheden for at prøve idrætslivet af og blive en del af foreningslivet.

Et aktivt fritidsliv giver ikke kun sved på panden og bedre fysik. Det er også et socialt fællesskab på tværs af alder, kultur og sociale baggrunde. Derfor er et tværfagligt samarbejde i Slagelse Kommune med til at sikre, at børn og unge i alderen 6-18 år får et aktivt fritidsliv og de mange fordele, som følger med fællesskabet i foreningslivet. Gennem projekt HEL Fritid har 84 børn og unge i år fået muligheden for at prøve idrætslivet af, og det er noget, som har virket og vakt børn og unges interesse. 89,8 % af de børn og unge, som er hjulpet i gang, er stadig aktive i foreningerne.

Flere børn og unge får et aktivt fritidsliv 

Det er ikke altid tiden og overskuddet er i plus, når der skal findes idrætsaktiviteter til børnene. Det kan måske også virke uoverskueligt at finde en anden fritidsaktivitet, hvis de traditionelle idrætsgrene som fodbold og gymnastik allerede er afprøvet, men uden succes. Der kan være mange grunde til at ikke alle børn har et aktivt fritidsliv. Men én af grundene, til at flere og flere får det i Slagelse Kommune, er bl.a. gennem HEL Fritid.

Spotter ikke-idrætsaktive børn

- HEL Fritid skal være med til at sikre, at flere børn og unge får et aktivt fritidsliv og bliver en del af det sociale fællesskab ude i foreningerne. For at sikre det har vi tilknyttet tovholdere på tværs af kommunen blandt skoler, daginstitutioner, fritidsklubber, blandt kommunens sagsbehandlere, SSP-medarbejdere, sundhedsplejersker og boligsociale medarbejdere. Det tværfaglige samarbejde gør, at vi sammen kan hjælpe og guide, så mange som muligt ind i foreningslivet, siger HEL Fritids koordinator Gitte Gamborg Kristiansen.

Når tovholderne henviser et barn til en fritidsguide i HEL Fritid, kontakter fritidsguiden barnets familie og ved et fælles møde finder de en social fritidsaktivitet, som barnet ønsker at prøve. Når barn og forældre har besluttet, hvad barnet skal gå til, følger fritidsguiden barnet og familien ud i foreningen for at sikre, de kommer godt i gang. Fritidsguiden stopper først med at følge barnet til foreningen, når barnet er kommet rigtigt i gang.

Tæt kontakt giver tryghed for familien

- Det er ikke alle som synes vejen ind i foreningslivet er nem og ligetil. Nogen har brug for et ekstra skub og en hjælpende hånd. Især hvis man ikke har tradition for at være en del af foreningskulturen, så kan det virke som en stor mundfuld. Derfor følger vi barnet og familien tæt bl.a. ved at ringe til familien efter 14 dage, 2 måneder, 6 måneder og 1 år for at høre, om barnet stadig er glad for sin nye fritidsaktivitet. Familien kan også altid ringe til fritidsguiden, hvis de har spørgsmål. Vi kan mærke på familierne, at den tætte kontakt og opfølgning giver dem en tryghed, så de ikke føler, de bliver overladt alene til dem selv, slutter Gitte Gamborg Kristiansen.

Børnene bliver i foreningerne

Tilbagemeldingerne fra foreningerne viser, at børnene har været særdeles glade for at komme i gang i en forening. 89,8 % af de børn og unge, som er hjulpet i gang i 2017, er stadig aktive i den forening, som HEL Fritid har hjulpet dem ind i. 8,7 % af børnene er stoppet helt med fritidsaktiviteter, mens 1,45 % er startet til en ny aktivitet i en anden forening. I 2016 fik 181 børn hjælp til at finde en fritidsaktivitet gennem HEL Fritid.

Håber de positive resultater fortsætter

- De positive tilbagemeldinger og ikke mindst resultaterne viser, at indsatsen med at få flere børn og unge ind i foreningslivet virker. Derfor håber vi selvfølgelig også i Folkeoplysningsudvalget, at de positive resultater fortsætter, og at der måske på sigt kan udvides med økonomisk støtte til kontingent, beklædning og andre rekvisitter, siger formand for Folkeoplysningsudvalget Jørn C Nielsen.

HEL Fritid blev i 2011 støttet af Socialministeriet og blev i 2015 sat i drift af Slagelse Kommune.

Flere oplysninger

  • Formand for Folkeoplysningsudvalget Jørn C Nielsen
    Mail jorn.c@live.dk  
    Tlf. 22 80 09 50


  • HEL Fritid Koordinator Gitte Gamborg Kristiansen
    Mail gitgk@slagelse.dk
    Tlf. 24 43 38 71

 

Pressemeddelelse 18. maj 2017