Borgermøde om højvandsprojekt i Korsør

Skal Korsør bymidte have en højvandssikring, og hvis ja, hvor meget skal den sikre? Det er nogle af de spørgsmål, som skal diskuteres på et borgermøde til november.

Et nyt højvandsprojekt, som skal beskytte Korsør bymidte mod oversvømmelser, er på dagsordenen, når Slagelse Kommune inviterer til borgermøde den 16. november. Der er allerede lavet et visionsprospekt for højvandsikring af Korsør, men før byrådet beslutter, hvor stort et projekt man vil gå videre med, vil politikerne høre borgernes mening.

-  Vi har haft en lokal inspirationsgruppe tilknyttet prospektet. De er kommet med gode input. Det er et meget stort projekt, og hvis vi gennemfører det, så vil det komme til at få betydning for hele Korsør mange år frem, og derfor vil vi gerne give flere mulighed for at få indflydelse, før vi tager stilling, siger formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Villum Christensen (I).

Visionsprospektet, som MAP Architects har udarbejdet, viser hvordan højvandssikringen kan integreres i byen med siddepladser og bænke langs kajen. Det vil beskytte byen mod oversvømmelser fra Halvsskovbroen til Lystbådehavnen, hvis det bliver realiseret. Det er prospektet, som er udgangspunkt for diskussionen på borgermødet, hvor også Kystdirektoratet og MAP Architects deltager.

-  Vi har et svagt punkt omkring Fiskerihavnen, hvor vi bliver nødt til at gøre noget. Men hvor meget vi skal gøre i resten af havnen, det vil vi gerne høre borgernes mening om, og derfor håber jeg, at mange korsoranere vil deltage på borgermødet, siger Flemming Erichsen (A), medlem af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget.

Borgermødet afholdes på Comwell Korsør, Ørnumvej 6, den 16. november kl. 19-21. Der kræves ikke tilmelding. 

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Formand for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Villum Christensen, tlf. 61 62 58 68
  • Medlem af Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Flemming Erichsen,
    tlf. 21 22 65 55 

Pressemeddelelse den 26. oktober 2017.