Hvilke bygninger skal nomineres til årets bygningspris?

Hvilke bygninger fortjener at blive nomineret til årets bygnings- og arkitekturpris? Det har alle nu mulighed for at komme med bud på.

Til Sct. Michaels Nat bliver det afsløret, hvem der vinder årets bygningspris. Men allerede nu efterlyser Slagelse Kommune forslag til nybyggerier, ombygninger eller renoveringer, som er værdige til at modtage prisen i år.

Sidste år gik prisen til to meget forskellige nybyggerier: En bæredygtig staldbygning på Glænø og det nye psykiatrisygehus i Slagelse.

Slagelse Kommune har siden 1988 uddelt en pris til byggeri og anlæg af høj arkitektonisk kvalitet. Udover at være en anerkendelse til bygherre og arkitekt er det Slagelse Kommunes ønske, at præmieringen af de gode eksempler vil medvirke til at øge interessen for og inspirere til endnu flere smukke byggerier og byrum. Prisen kan gives til både nybyggeri og renoveringer.

Udover hædrende omtale består præmien af en bronzeplade til opsætning på bygning eller ved anlæg samt et diplom til bygherre og arkitekt. Bygnings- og arkitekturprisen er i år sponsoreret af den lokale landinspektørfirma Skel.dk.

For at et byggeri eller anlæg kan komme i betragtning til prisen, skal det være færdiggjort inden for det forgangne år og inden for følgende områder:

 • Smukt og godt byggeri i almindelighed.
 • Nybyggeri, der æstetisk og på særlig hensynsfuld måde er indpasset i det eksisterende bymiljø.
 • Særlige fortjenstfulde renoveringer eller restaureringer af ældre ejendomme.
 • God og nænsom skiltning eller facadeudformning.
 • Smukke anlæg – torve, pladser, haver, opholdsarealer mv.

 Dommerkomiteens sammensætning:

 • Søren Daugbjerg, arkitekt MAA, udpeget af Arkitektforeningen.
 • Tanja Jordan, arkitekt MAA, udpeget af Arkitektforeningen.
 • Jan Simmelhag, arkitekt, udpeget af Bevaringsforeningen for Slagelse og Omegn.
 • Mette Lund Jørgensen, udpeget af Skælskør Bevaringsforening.
 • Kurt Sørensen, udpeget af Foreningen til bevarelse af gamle bygninger og miljøer i Korsør og omegn.
 • Michael Thomsen, direktør, Skel.dk.
 • John Dyrby Paulsen, borgmester, Slagelse Kommune.
 • Jørgen Grüner, formand for Miljø-, Plan- Landdistriktsudvalget.
 • Darrin Bayliss, planchef, Center for Miljø, Plan og Teknik.

Sekretær for dommerkomiteen: Signe Marie Rohde, arkitekt MAA, Plan, Center for Miljø, Plan og Teknik.

Frist

Forslag med billedmateriale og en kortfattet begrundelse sendes senest 26. august 2018 til: 

plan@slagelse.dk

eller til:

Slagelse Kommune
Plan
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Mail eller konvolut mærkes ”Bygningspræmiering”.

Offentliggørelse af de præmierede projekter forgår på Kulturnatten, Sct. Michaels Nat den 28. september 2018 i Slagelse.

Flere oplysninger

For yderligere oplysninger kontakt:

 • Planchef Darrin Bayliss
  telefon 58579209
  mail darrb@slagelse.dk
 • Arkitekt Signe Marie Rohde
  telefon 58579208
  mail siroh@slagelse.dk

 Pressemeddelelse den 7. august 2018