Idrætsforeninger får børn og voksne i bevægelse

Slagelse Kommune er gået sammen med lokale idrætsforeninger om at arbejde med Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber så idrætsforeningerne kan bidrage til at bringe mere og anden bevægelse ind i dagtilbuddenes hverdag, ved at afvikle forløb med fokus på forskellige idrætter.

Det er yderligere et fokus, at pædagogerne opnår og udvikler kompetencer til at fortsætte bevægelsen i dagtilbuddet – også når idrætsforeningerne ikke er der.

- Det er vigtigt at børn får trænet deres motorik og bliver godt introduceret til bevægelse og fysisk aktivitet. Der ses også en sammenhæng mellem indlæringsevne og motorik, så også derfor skal vi sørge for, at kommunens børn får det bedste start på livet, siger Lis Tribler (A), medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Bevægelsesindsatsen i Kommunen har flere elementer. Ind til videre har 150 pædagoger i kommunen være på kursus i krop og bevægelse, og der gennemføres i øjeblikket et ”kamp og lege” forløb på Gerlev Idrætshøjskole i udvalgte dagtilbud. I den kommende tid styrkes indsatsen yderligere gennem partnerskabsaftaler, hvor idrætsforeningerne kommer ud i dagtilbuddene og laver idrætsforløb, som pædagogerne efterfølgende kan arbejde videre med. Slagelse Kommune er frontløber med det tiltag, og Danmarks Idræts Forbund (DIF) fremhæver af samme grund Slagelse Kommune som foregangskommune.

- Vi vil rigtig gerne have at flere børn deltager i flere fællesskaber. Og vi har et fantastisk klubliv, som nu inviteres ind i vores børnehaver. Både for den motion, der foregår i børnehaven, men også fordi børnene og deres forældre bliver introduceret til klubberne i kommunen, så de forhåbentlig får endnu mere lyst til at deltage i kommunens mange klubber, siger Stén Knuth (V), medlem af Børn- og Ungeudvalget.

Hvis pressen har lyst til at se et eksempel på samarbejdet, så får dagtilbuddet Kongelyset besøg af badmintonklubben den 19. december. Pressen er velkommen til at kigge forbi – det foregår i Slagelse Hallen, Parkvej 33, 4200 Slagelse klokken 10-11.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Byrådsmedlem Lis Tribler,
    telefon 20 70 27 80
  • Byrådsmedlem Stén Knuth,
    telefon 24 40 01 11 

Pressemeddelelse den 17. december 2018