3000 borgere får et spørgeskema

Hvor meget motion dyrker borgerne i kommunen egentlig? Det skal en ny undersøgelse være med til at give svar på.

Hvor meget motion dyrker borgerne i Slagelse Kommune egentlig? Det skal en ny undersøgelse være med til at kaste lys over. I uge 8 får 3.000 tilfældigt udvalgte borgere fra Slagelse Kommune mellem 16-80 år derfor et spørgeskema, hvor de skal svare på deres idrætsvaner. Senere skal også alle elever på 4-10. klassetrin i folkeskolerne på banen og udfylde et spørgeskema. Alle svarene skal bl.a. være med til at vise, hvor meget kommunens faciliteter og idrætstilbud bruges.

Kultur- og Fritidsudvalget har netop besluttet, at Idrættens Analyseinstitut (IDAN) skal gennemføre en undersøgelse af borgernes motions- og idrætsvaner.  Formålet med undersøgelsen er at skabe et veldokumenteret grundlag for udviklingen af idrætslivet i Slagelse Kommune.

Sammenholdes med målene i idrætspolitikken

- I vores idrætspolitik har vi et mål om, at der i 2025 skal være mindst 50 % af kommunens borgere, som dyrker idræt i en forening, og 75 % af borgerne som er fysisk aktive. Derfor ser vi frem til at få en undersøgelse af, hvordan borgernes motions- og idrætsvaner er, så vi bl.a. kan se, hvor langt vi er nået i forhold til idrætspolitikkens vision og mål. Samtidig vil undersøgelsen også give os en række konkrete anbefalinger og perspektiver ud fra brugernes svar, som vi kan bruge fremadrettet til, hvor og hvad vi skal prioritere, f.eks. i forhold til hvordan vi optimerer og organiserer brugen af vores idrætsfaciliteter, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Stén Knuth. (V)

Slagelse Kommune har et varieret idrætsliv, som rummer alt fra bevægelse i daginstitutioner og skoler til senioridræt, og hvor der er plads til både motionister, talenter, eliteudøvere og dem som er aktive på egen hånd. For at få et retvisende statusbillede på idrætsdeltagelsen håber Slagelse Kommune, at så mange som muligt vil deltage i undersøgelsen, uanset om man er idrætsaktiv eller ej.

Håber på høj svarprocent

- Undersøgelsen skal være med til at give bud på, hvilke muligheder og udfordringer vi har i Slagelse Kommune. F.eks. håber vi at få et bedre indblik i, hvad der skyldes, at nogle borgere ikke er aktive. I nogle tilfælde vil vi måske kunne ændre vores tilbud, så vi kan få flere idrætsaktive borgere. Vi håber derfor, at så mange som muligt vil svare på spørgeskemaet, så vi dermed også får det bedst mulige grundlag at træffe vores beslutninger ud fra, siger næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Andersen. (A)

Resultaterne fra undersøgelsen forventes at være klar inden sommer.

Flere oplysninger

 • Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Stén Knuth
  Tlf. 24 40 01 11
  Mail sten.knuth@slagelse.dk

 • Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Andersen
  Tlf. 58 30 66 08
  Mail jorga@slagelse.dk  

 • Leder af Idræt, Fritid og Faciliteter Christian Abildgaard
  Tlf. 58 57 46 47
  Mail ca@slagelse.dk

Pressemeddelelse 7. februar 2018