Nyt kursus for pårørende

Et nyt kursus skal hjælpe pårørende til at tackle hverdagen og udfordringerne, som følger med, når man skal pleje en syg.

Når et menneske rammes af langvarende sygdom eller mister sin funktionsevne, så får det ikke kun betydning for den enkelte. Det betyder også ændringer i hverdagen for familien og de nærmeste pårørende. For at hjælpe pårørende til at tackle den nye hverdag og de nye udfordringer, som følger med, når man skal pleje en syg, tilbyder Slagelse Kommune et kursus, som giver inspiration og redskaber. Undersøgelser viser, at deltagere efter kurset oplever større livskvalitet og mindre træthed.

Inspiration og redskaber til pårørende 

Dårlig samvittighed, manglende overskud, følelsen af isolation og samarbejdet med social- og sundhedsvæsenet. Det er blot nogle af de problemer og udfordringer, som ofte følger med, når man er pårørende til et menneske med langvarig sygdom. I samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning tilbyder Slagelse Kommune derfor kurser, som skal give inspiration og redskaber til pårørende.

- Alt for mange pårørende risikerer selv at blive mærket af og måske endda syg af det, som følger med at pleje en syg. Pårørende er en værdifuld støtte og ressource for den, som er syg, og derfor skal vi også hjælpe den pårørende bedst muligt til at håndtere den nye hverdag, så vi ikke pludselig står med to syge. Ofte fokuserer mange på, når sygdommen først har ramt, men forebyggelse er mindst ligeså vigtig, så forhåbentlig vil vi inden længe se, at interessen for at tilmelde sig kurserne er stor, siger formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Ali Yavuz. (A)

Ikke en sorggruppe men aktiv deltagelse

Underviserne på kurset er selv pårørende. Derfor ved de, hvordan det føles, når sygdom ændrer ens hverdag, og de står klar med værktøjer, som kan hjælpe.

- Det er meget individuelt, hvad den enkelte pårørende har brug for, alt efter hvilken situation man står i. Kurserne bygger derfor på aktiv deltagelse og er ikke en sorg-/eller krisegruppe med snakke omkring bordet, men også med en række øvelser og et fastsat materiale. Vi præsenterer deltagerne for en masse redskaber, hvor nogle vil kunne bruge mange, og andre vil finde glæde ved nogle stykker. Samtidig så er idérunder en stor del af kurset, hvor deltagerne får mulighed for selv at reflektere og erfaringsdele om, hvad der virker, og hvad andre måske også kan have glæde af, siger underviser på kurset Lisbeth Egholm Nielsen.

Møde andre i en lignende situation

Som en del af kurset introduceres deltagerne også for nogle af de mange øvrige tilbud og muligheder, som er rundt om i kommunen.


- Som pårørende kan man føle, man står meget alene med det hele og måske både skal rumme den syges og ens egne frustrationer. Derfor håber vi i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, at mange vil tage imod tilbuddet om at få nogle gode redskaber og muligheden for at dele erfaringer med andre pårørende, som måske står i en lignende situation, siger næstformand i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Søren Lund Hansen. (O)  

Tilmelding til kurserne

Det er gratis at deltage i kurserne. Hvis man ønsker at tilmelde sig, kan man kontakte Sundhedskoordinatorerne på tlf. 58 57 91 11. Kurserne starter 21. februar kl. 15.30-18.00 på Slagelse Bibliotek.

Flere oplysninger

 • Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Ali Yavuz
  Tlf. 20 29 58 66
  Mail aliya@slagelse.dk


 • Næstformand i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Søren Lund Hansen
  Tlf. 21 27 07 30
  Mail sohaa@slagelse.dk


 • Leder af Sundhedstilbud Therese Gjerde Jensen
  Tlf. 29 72 98 23
  Mail tgjen@slagelse.dk

Fakta om kurset

Kurset består af 7 mødegange a 2,5 time pr. gang. Kurset er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. Der er fokus på, at du får og afprøver værktøjer til selvhjælp, som du kan bruge efter kurset. Undersøgelser viser, at deltagere efter kurset oplever større livskvalitet og mindre træthed. De får det bedre psykisk og bliver mere fysisk aktive. Desuden har redskaberne på kurset generelt gjort dem bedre til at håndtere hverdagens udfordringer.

Pressemeddelelse 5. februar 2018