Bredbåndspuljen: Vil du have hurtigere bredbånd?

Bor du i et landdistrikt og har du langsomt internet, så er du måske en af dem, som har mulighed for at få støtte fra regeringens 100-mio. kr.-store bredbåndspulje.

Hvis du bor i et område med dårlig netforbindelse, har du mulighed for at søge Bredbåndspuljen om midler til at forbedre forholdene. Der er afsat 100 millioner til puljen i 2018.

Du kan søge om tilskud til bredbånd, hvis du bor i et landdistrikt, og hvis du bor i et område, som i dag kun har adgang til hastigheder på maksimalt 10 Mbit/s dowload eller 2 Mbit/s upload. Det er desuden en forudsætning, at der ikke allerede er konkrete planer fra en bredbåndsudbyder om at forberede dækningen inden for tre år.

Ansøgninger kan indsendes af kommuner, borgergrupper og virksomheder. Idéen er at borgere og virksomheder går sammen i et område om at lave et projekt, som annonceres på Energistyrelsens hjemmeside.

Det er et krav, at egenbetalingen skal være på minimum 4.000 kr. pr. husstand. Derudover har Slagelse Kommune afsat 264.000 kr. til at medfinansiere ansøgninger til Bredbåndspuljen. Det betyder, at der er mulighed for at få 2.000 kr. ekstra pr. husstand, der har fået tilsagn om støtte, oven i støtten fra bredbåndspuljen. Tilbuddet om kommunal medfinansiering gælder, så længe der er midler til formålet.

Tidsfrister

De to vigtige deadlines, du skal holde øje med:

Annonceringsfristen 3. oktober 2018: Sidste frist for at annoncere projektet på Energistyrelsens hjemmeside er den 3. oktober 2018. Annonceringen giver bredbåndsudbydere mulighed for at komme med et tilbud på projektet.

Ansøgningsfrist 31. oktober: Energistyrelsen skal have ansøgningen senest denne dato

Informationsmøde

Der er informationsmøde mandag den 25. juni i Sorø kl. 15-17 i Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø. Tilmelding skal via mail til tele@ens.dk senest den 19. juni.

Yderligere information

Du kan læse om ansøgningskriterierne på:

Du kan se hvilke adresser, der kan søge Bredbåndspuljen om støtte på

Kontakt

Du er også velkommen til at kontakte:  

  • Thomas Elmann, Stab for Økonomi og Digitalisering
    thelm@slagelse.dk
    mobil: 28 80 14 19

Nyhed den 18. juni 2018