Fokus skal lære borgere at mestre livet

Tirsdag den 12. juni åbner Slagelse Kommunes nye enhed Fokus. Den nye enhed skal styrke hjælpsøgende borgere, så de kan klare hverdagen selv.

Slagelse Kommune er en af de første kommuner, som tager en ændring i Servicelovens §82 i brug, når formanden for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Steen Olsen(A) på tirsdag officielt indvier Slagelse Kommunes nye enhed Fokus. Lovændringen åbner for, at kommuner give tidsbegrænsede og forebyggende tilbud til blandt andet socialt udsatte og borgere med psykiske og fysiske udfordringer. Målet er, at styrke borgernes egne kompetencer og gøre dem selvhjulpne, så de ikke behøver et egentligt tilbud om støtte.

- Mange borgere kan meget mere, end de selv tror. Vi skal prøve at have fokus på det, de gerne vil, og det de kan, og vi skal turde tro på borgerne og udfordre dem med intentionen om, at de kan få en bedre hverdag og et bedre liv, siger Steen Olsen (A).

Fokus henvender sig til borgere med en lang række udfordringer, men fælles for målgruppen er dog, at de vurderes at kunne klare hverdagen alene, hvis de får den rigtige hjælp. Ambitionen er, at indbyde borgerne til dialog og læring i et forandringsskabende miljø. Målet er, at flere borgere skal kunne magte og mestre hverdagen, og Fokus skal være et springbræt til netop det. Rammen er et forløb på 16 uger – 4 uger med individuelle samtaler og 12 uger på Fokus Akademiet, hvor borgerne får taget livtag med hverdagen og mod til at kaste sig ud i noget nyt.

- Akademiet er først ved at tage form, men tanken er, at alle deltagerne får en række læringstilbud, hvor de selv er med til at bestemme, hvad de gerne vil. Vi vil med udgangspunkt i borgernes livsdrøm prøve at være springbræt til at prøve noget nyt, siger leder af Fokus Thomas Dieckmann Amstrup.

Fokus bliver officielt åbnet tirsdag den 12. juni kl. 14:30, hvor formanden for Udvalget for Specialiserende Borgerindsatser Steen Olsen officielt klipper snoren over til Fokus – enhed for forandring og udvikling. Det foregår i enhedens lokaler på Æblehaven nr. 1, 4200 Slagelse, og alle interesserede er velkomne til at deltage.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Udvalgsformand Steen Olsen,
    telefon 20 45 57 32
  • Thomas Dieckmann Amstrup, leder af Enhed for forandring og udvikling Slagelse,
    telefon 21 23 81 35

Pressemeddelelse den 8. juni 2018