Klar til planlægning af det kommende skoleår

Lærerforeningen og Skolelederforeningen har sammen med Slagel-se Kommune aftalt ændringer af lærernes arbejdsvilkår for skole-året 2018/19, og at der i efteråret skal arbejdes med forslag til en egentlig lokal aftale om arbejdstilrettelæggelsen på skolerne fra 2019/20.

En ny aftale skal bygge oven på det nuværende Forståelsespapir, som blev indgået mellem de tre parter tilbage i 2013.

I det kommende skoleår øges fleksibiliteten for den enkelte lærer ved mere individuel tid til forberedelse og planlægning af undervisningen. Samtidig er parterne enige om, at det er ude på de enkelte skoler, at rammerne for arbejdstilrettelæggelsen skal drøftes og udvikles, og at samarbejde om forberedelse og afvikling af undervisningen er en af forudsætningerne for kvalitetsudviklingen af den undervisning, vores børn møder.

- Det er godt at lærerforeningen, skolelederforeningen og kommunens repræsentanter er blevet enige om rammerne for planlægningen af undervisningen på skolerne i det kommende år, og hvordan der kan arbejdes mod et fremtidigt aftalegrundlag. Vi er ikke helt i mål endnu, men god dialog og fælles løsninger smitter af på arbejdsmiljøet, og kommer både lærere og elever til gode, siger borgmester John Dyrby Paulsen.

- Ændringerne er faktisk ikke særligt omfattende, men de vil afgørende forbedre lærernes arbejdsvilkår ved at give dem mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, ved at de får bedre muligheder for at prioritere i deres arbejdsopgaver, og ved at sikre dem bedre tid til forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Jeg er overbevist om, at ændringerne vil give Slagelse Kommune væsentligt bedre muligheder for at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft samtidigt med, at vi også vil se en stor forbedring af lærernes arbejdsmiljø, arbejdsglæde og en sænkning af sygefraværet. Til gavn for elevernes undervisning, siger formand for Lærerforeningen, Per Toft Haugaard, og tilføjer:

- Jeg hæfter jeg mig ved, at vi skal arbejde på at indgå en decideret arbejdstidsaftale seneste 1. februar 2019. Nu mangler vi blot, at Slagelse kommunalbestyrelse i budgettet afsætter tilstrækkelige midler til, at vi kan indfører et maksimalt undervisningstimetal. 

Skolelederforeningen havde foretrukket at vente på den nedsatte kommission barsler med en række anbefalinger til en fælles aftale mellem KL og LC/DLF.

- Skolelederforeningen lægger vægt på den fortsatte fremgang i de faglige resultater på skolerne. Denne gode fremgang bibeholdes kun ved fortsæt vægtlægning af samarbejdstid på skolerne. Forskningen viser, at fag fagligheden styrkes ved at arbejde sammen i professionelle læringsfælleskaber. Kerneopgaven er elevernes læring, og den sikres ikke ved mere individuel forberedelse, men ved fælles fagfaglig forberedelse i teams, der bliver ”holdt op” på, hvad der foregår i undervisningen, siger formand i Skolelederforeningen Søren Ranthe, og tilføjer:

- Arbejdet med at udvikle professionelle læringsfællesskaber er med til at fjerne eneansvaret for reformens mål til et fælles kollegialt ansvar, hvilket har stor betydning for vores læreres psykiske arbejdsmiljø. På skolerne står vi overfor en stor opgave med at kunne inkludere flere elever i almen skolerne. Det kræver mulighed for fælles forberedelse og systematisk videndeling på skolerne. 

Parterne er også enige om i fællesskab at beskrive muligheder og perspektiver i forhold til at nedsætte lærernes gennemsnitlige undervisningstid. Det er et stort ønske fra lærerforeningen, som vil kræve ekstra bevillinger, og derfor vil involvere Byrådet ved den kommende budgetlægning.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • John Dyrby Paulsen, Borgmester
  telefon 21 18 42 04
 • Vini Lindhardt, Børne- og Ungedirektør
  telefon 23 83 47 58
 • Søren Ranthe, Formand for Skolelederforeningen
  telefon 58 57 23 00
 • Per Toft Haugaard, Formand for Lærerforeningen
  telefon 26 24 88 82

 Pressemeddelelse den 7. juni 2018