Mere bevægelse i daginstitutioner fremover

En ny aftale giver mulighed for, at alle daginstitutioner kan indgå partnerskaber med idrætsforeninger om særlige idrætsforløb

Mere bevægelse i dagligdagen, ny inspiration til idræts- og bevægelsesaktiviteter gennem samarbejde med foreningslivet samt reducering af motoriske udfordringer. Det er nogle af målene med ”Åben dagtilbud”, som Slagelse Kommune netop har afsat 180.000 kr. til over de næste tre år. Aftalen giver mulighed for, at alle daginstitutioner kan indgå partnerskaber med idrætsforeninger om særlige idrætsforløb.

Endnu mere bevægelse i dagligdagen 

”Åben Dagtilbud” er et prioriteret område i den nye Dagtilbudsaftale fra Børne- og Socialministeriet, og det betyder at dagtilbuddene skal åbne sig op og indgå samarbejde med forenings-, kultur- og erhvervsliv. Det er ikke uvant i Slagelse Kommune. Allerede i 2015 startede kommunen ud med partnerskaber med foreningslivet, og i løbet af foråret 2018 har der været indgået partnerskaber med fire foreninger, som har været ude i daginstitutionerne og skabt endnu mere bevægelse i dagligdagen. Ca. 270 børn har mødt en idrætsforening i deres dagtilbud, og ca. 30 pædagoger har oplevet kompetenceløft.

Alle får mulighed for et partnerskabsforløb

I løbet af de næste tre år kan endnu flere børn og pædagoger se frem til at få samme mulighed for mere bevægelse i hverdagen. På sit seneste møde afsatte Børne- og Ungeudvalget økonomi til, at alle daginstitutioner kan få mulighed for et partnerskabsforløb.

-  Siden 2015 har vi haft et partnerskab på tværs af FC Storebælt og dagtilbuddene i Korsør, som bl.a. har været medvirkende til, at flere børn er begyndt at spille fodbold i foreningen, samt at pædagogerne i højere grad implementerer boldspilslege i dagtilbuddet. Den udvikling vil vi i Børne- og Ungeudvalget gerne være med til at støtte op om, og derfor har vi afsat økonomi til, at der kan indgås endnu flere partnerskaber, så alle dagtilbud får mulighed for at få et særligt forløb i samarbejde med en idrætsforening, siger medlem af Børne- og Ungeudvalget Lis Tribler. (A)

Understøtter den motoriske og sociale udvikling

Et idrætspartnerskab betyder, at en lokal idrætsforening vil tilbyde et forløb med 3-4 aktivitetsbesøg, hvor de har fokus på en idrætsgren, som er tilpasset førskolebørn og personalet. Det giver en række nye muligheder både for børnene, personalet og idrætslivet.

- Idrætspartnerskaberne er med til at understøtte børns motoriske og sociale udvikling, samtidig med at det giver personalet en kompetenceudvikling og ny motivation til andre former for leg og bevægelse i daginstitutionerne. Derfor har vi i udvalget valgt at prioritere indsatsen Åben Dagtilbud og afsat midler til partnerskaber, som kan være med til at skabe bedre læring og trivsel for børn i daginstitutionerne. Vi glæder os til at følge udviklingen og partnerskaberne, siger medlem af Børne- og Ungeudvalget Søren Lund Hansen. (O)

Formål med idrætspartnerskaberne

 • At fremme den alsidige bevægelse i dagtilbuddet
 • At inspirere personalet til andre former for bevægelseslege end dem, de kender i forvejen.
 • At udfordre børnene motorisk, med henblik på at reducere antallet af børn med motoriske udfordringer ved skolestart og dermed styrke brobygningsindsatserne til skole
 • At give alle børn et blik for, at man kan gå til sport i sin fritid og dermed også inspirere til andre idrætsgrene end de traditionelle
 • At få flere børn til tidligt at blive en del af foreningsfællesskaber i deres fritid

Flere oplysninger

 • Medlem af Børne- og Ungeudvalget Lis Tribler
  Tlf. 58 52 97 95
  Mail lt@slagelse.dk

   
 • Medlem af Børne- og Ungeudvalget Søren Lund Hansen
  Tlf. 21 27 07 30
  Mail sohaa@slagelse.dk

    
 • Afdelingsleder af dagtilbud Maj-Britt Thy
  Tlf. 58 57 31 38
  Mail mathy@slagelse.dk


 • Pædagogisk konsulent Christina Rose
  Tlf. 21 37 26 73
  Mail chrro@slagelse.dk

 

Pressemeddeelelse 13. juni 2018