Flere skulpturer måske på vej i Korsør

Har du en idé til et blivende kulturelt projekt, som kan gavne Korsørs kulturliv. Så kan du søge penge gennem en fondsbestyrelse frem til august.

Det er ikke mange medarbejdere, som vælger at donere deres formue til deres tidligere arbejdsplads, den dag de går bort. Det valgte fuldmægtig Stig Hansen, som donerede ca. 5 mio. kr. til den daværende Korsør Kommune tilbage i 2004. Fondsbestyrelsen administrerer midlerne og har i år mulighed for at uddele 800.000 kr. til kulturelle projekter, som er af bevarende eller blivende karakter. Derfor håber fondsbestyrelsen på at modtage spændende ansøgninger, som kan gavne Korsørs kulturliv og glæde både borgere og turister. 

Prioriterer bevarende eller blivende projekter

Bronzestatuetter, skulpturer, mindeanlæg og udsmykning af bropille. Det er blot nogle af de projekter, som Fuldmægtig Stig Hansens Fond for kulturelle/almene opgaver i Korsør Kommune har givet tilskud til. Stig Hansen var fuldmægtig på borgmesterkontoret i Korsør Kommune og valgte at donere sin formue til fonden ved sin død. Det er fondens medlemmer som afgør, hvad midlerne bruges til, men de prioriterer særligt projekter, som er af bevarende/blivende karakter.

Opfordrer til at interesserede søger fonden

De seneste år har fonden bevilget tilskud ud fra uopfordrede ansøgninger og på bestyrelsens eget initiativ. Men i år opfordrer fondsbestyrelsen borgere, foreninger, sammenslutninger o. lign. til at indsende ansøgninger til nye projekter, som bestyrelsen kan tage stilling til.

- Gennem årene har fonden givet tilskud til og selv fået opført en række kunstværker, som er med til at gøre bybilledet i Korsør endnu mere indbydende. Det er flere år siden fondsbestyrelsen sidst har opfordret til, at man kan indsende en ansøgning til fonden, men det gør vi i år. Derfor håber vi i fondsbestyrelsen, at vi får nogle spændende ansøgninger i den kommende tid. Vi ser meget gerne, at forslagene er til blivende ting som f.eks. skulpturer, så bevillingerne kan komme så mange som muligt af borgerne til glæde på deres vej rundt i Korsør, siger formand for fonden af bestyrelsen Flemming Erichsen.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at søge fonden om tilskud, kan du sende din ansøgning til Kulturafdelingen inden udgangen af august måned. Din ansøgning skal indeholde en kort beskrivelse af projektet og beløb. 

Hvad har fonden tidligere støttet

 • Færdiggørelse af renovering af Kongegaardens fire facadefigurer
 • Skulpturerne ”To borgere” i Rådhushaven
 • Bronzestatuetter af Dampfærgekaptajnen på Caspar Brands Plads som blev uddelt til person eller forening, der har betydet noget specielt for Korsør
 • Tilskud til skulpturen ”Fuglevinge på sten”, som er opsat i Kongegaardshaven
 • Skulpturen ”Den tomme Stol” ved Solens Plads
 • Tilskud til skulptur ved Korsør Bibliotek/Revvej samt skulptur ved Dyrehovedgårds Allé
 • Mindeanlæg i Rådhushaven med bænk og skulptur
 • Udsmykning af bropillen ”Carl Peter”

Medlemmer af fondsbestyrelsen

Fonden består af fem medlemmer fra Slagelse Byråd, som alle har tilknytning til Korsør by. De fem medlemmer er:

 • Flemming Erichsen (formand)
 • Anders Nielsen
 • Jørgen Andersen
 • Jimmi Jørgensen
 • Ebbe Jens Ahlgren

Flere oplysninger

 • Formand for Fondens bestyrelse Flemming Erichsen
  Tlf. 29 27 28 68
  Mail fleme@slagelse.dk

Pressemeddelelse 14. maj 2018