Måske nye tider for folkeoplysningen

En ny og anderledes samarbejdsform for det folkeoplysende område kan være på vej

En tættere kontakt mellem det politiske niveau og borgerne i hele kommunen på det folkeoplysende område er bl.a. målet med en ny organisering på folkeoplysningsområdet. Den tættere kontakt skal ske bl.a. gennem tre årlige dialogmøder for alle, som arbejder med folkeoplysende aktiviteter og gennem et nyt Forum for Folkeoplysning, som skal mødes to gange årligt og inddrages i beslutninger om folkeoplysningspolitik, budget og tilskudsregler.

Både borgere, foreninger og selvorganiserede grupper kan se frem til mulighederne for et endnu tættere samspil på tværs af folkeoplysende foreninger og en tættere dialog til det politiske niveau. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog på sit seneste møde en ny fremtidig samarbejdsform for det folkeoplysende område. Sagen afventer nu Byrådets godkendelse den 28. maj 2018.

Tættere kontakt mellem borgere og politikere

- En stor tak til det nuværende Folkeoplysningsudvalg for deres indsats. Tiden er kommet til, at vi gerne vil prøve en ny organisering af, så vi kan komme endnu tættere på de mange frivillige aktører og sikre, at vi også får input direkte fra de mindre og mere smalle foreningsområder. Vi er en stor kommune og størrelsen gør også, at vi kan blive udfordret på, om vi når ud til så mange aktører som muligt.

Derfor ser vi med den nye organisering frem til en dialog uden filter i en hurtig og direkte dialog mellem os politikere og de frivillige, så vi kan udvikle området endnu mere bl.a. i forhold til brugen af faciliteter og tilskud, som også skal komme de selvorganiserede til gode. Vi vil løbende evaluere den nye organisering, så vi sammen sikrer os det bedst mulige samarbejde på folkeoplysningsområdet, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Andersen (A).

Dialogmøder og et Forum for Folkeoplysning

Tre gange om året vil foreninger, lokale interesserede og borgere blive inviteret til et dialogmøde afholdt forskellige steder i kommunen, hvor både politikere og administrationen vil deltage. Målet er bl.a. at give foreningerne et større kendskab til hinanden på tværs af aktiviteter og geografisk tilhørsforhold samt muligheden for, at der kan udvikles samarbejder mellem foreninger i by og på land. Ud over dialogmøderne så er der også lagt op til Byrådets godkendelse, at der oprettes et Forum for Folkeoplysning, som skal mødes to gange årligt.

De unges tanker og ønsker skal frem

- Hvis vi vil tænke nyt inden for folkeoplysningsområdet, så er vi også nødt til at tænke anderledes i forhold til, hvordan vi organiserer det. Derfor har vi valgt, at der skal være medlemmer i det nye Forum for Folkeoplysning, som repræsenterer de unge mellem 15 og 25 år, så vi i højere grad også kan høre de unges tanker og ønsker.

Det er jo de unge, som er med til at skabe fremtidens idræts- og fritidsliv i kommunen, og derfor er det vigtigt, at vi tænker i, hvordan vi bedst muligt inddrager den aldersgruppe, hvor mange ikke er del af det etablerede foreningsliv, men måske selvorganiseret. Det er et område vi på sigt gerne vil styrke sammen med gadeidrætsområdet, og derfor er begge områder også en del af visionen i vores idrætspolitik, siger næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget Britta Huntley. (A)

Forummets medlemmer udpeges som udgangspunkt for en 4-årig periode, svarende til den kommunale valgperiode. Forummet skal bl.a. afgive høringssvar i forbindelse med vedtagelse af folkeoplysningspolitik og tilskudsregler.

Flere oplysninger

 • Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Andersen
  Tlf. 23 49 04 30
  Mail jorga@slagelse.dk


 • Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget Britta Huntley
  Tlf. 23 80 44 53
  Mail brhun@slagelse.dk

   
 • Fritidskonsulent Sussanne Havsager
  Tlf. 58 57 46 35
  Mail sukja@slagelse.dk

Fakta om medlemmer af Forum for Folkeoplysning

Forummet skal bestå af følgende medlemmer:

- 1 medlem fra Aftenskolesamrådet

- 1 medlem fra Børne- og Ungeorganisationer i Slagelse (BUS)

- 1 medlem fra Slagelse Idræts Råd (SIR)

- 1 kursist fra en aftenskole (mellem 15 og 25 år)

- 1 medlem fra en Børne- og Ungdomsorganisation (mellem 15 og 25 år)

- 1 medlem fra en idrætsforening (mellem 15 og 25 år)

- 1 repræsentant fra øvrige foreninger/selvorganiserede'

 

Pressemeddelelse 9. maj 2018