Hvem skal have årets Handicapprisen?

Årets handicappris bliver uddelt til december. Men allerede nu efterlyser Handicaprådet kandidater til den fornemme pris.

Sidste år var det håndboldklubben Frem 83 Skælskør og håndboldtræner Knud Trane, som fik Handicapprisen. Den fornemme pris fik klubben og i særdeleshed træneren Knud Trane for deres arbejde med et håndboldhold for unge med særlige behov.

Prisen bliver uddelt igen i år, og nu efterlyser Handicaprådet kandidater til prisen. Prisen belønner initiativer, som fremmer handicappede borgeres muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet. Det kan være foreninger, virksomhed eller personer som:

 • skaber forhold, der har bidraget til en forøget livskvalitet hos handicappede
 • skaber mulighed for, at handicappede kan deltage på lige fod med øvrige borgere
 • skaber arbejdspladser for handicappede
 • skaber aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for handicappede
 • forbedre handicaptilgængeligheden i kommunen
 • bidrager til større almen viden om handicappedes forhold
 • bidrager til en større grad af inkludering af handicappede i det offentlige rum

Handicapprisen uddeles i forbindelse med den Internationale Handicapdag den 3. december og med Handicapprisen følger et diplom samt 10.000 kr.

Begrundede indstillinger til prisen stiles til Handicaprådets formand, Ole Andersen og kan sendes på e-mail til: andje@slagelse.dk eller pr. brev til: Center for Handicap og Psykiatri, att. Anders Jensen, Torvegade 15, 4200 Slagelse.

Indstillingerne til Handicapprisen 2018 skal være modtaget senest mandag den 26. november 2018. Handicaprådet beslutter herefter, hvem der skal have årets Handicappris.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Ole Andersen, Formand for Handicaprådet
  Tlf. 26 20 60 32
 • Anders Martin Jensen, Sekretariat for Handicaprådet
  Tlf. 58 57 40 66

Pressemeddelelse den 8. november 2018