Nye signaler og bump skal gøre Korsør mere trafiktryg

Nye lyssignaler ved Halsskovbroen, et vejbump på Halsskovvej og nedsat hastighedsgrænse på Motalavej skal være med til at gøre Korsør mere tryg at færdes i.

Fremover bliver lyssignalerne ved Halsskovbroen sværere at overse, og bilister på Halsskovvej tvinges til at sætte farten ned. Som led i Slagelse Kommunes trafiksikkerhedsplan, som har fokus på at gøre vejene tryggere, bliver der sat ind tre steder i Korsør. Ved Halsskovbroen er de gamle lyssignaler allerede blevet skiftet til nye og moderne LED-lyssignaler, og i aftentimerne er der indført såkaldt hvilerødt. Det betyder, at bilister som overholder fartgrænsen på 50 km/t automatisk får grønt lys. Til gengæld får de bilister, som kører for stærkt mødt af rødt lys. Sammen med opsætningen af cyklistsignaler for et lille år siden har det forbedret trafiksikkerheden for bilister, cyklister og fodgængere.

- Vi har registreret flere uheld, hvor biler bliver påkørt bagfra. Vores vurdering er, at folk dels kører for hurtigt og dels overser lyssignalerne. Derfor har vi skiftet signalerne, og samtidig løftet dem højere op, så de er sværere at overse, og samtidig prøver vi at gøre noget ved farten i aftentimerne, så der kun er grønt lys, når man overholder fartgrænserne, siger projektmedarbejder Pia Nielsen.  

På Halsskovvej vil der inden for kort tid blive etableret to asfaltbump, og samtidig bliver den allerede eksisterende afmærkning genopfrisket. Det skyldes, at man har registreret tre uheld mellem 2010 og 2014, hvor mennesker kom til skade, og derudover har Slagelse Kommune også fået en del henvendelser fra borgere, som klager over, at folk kører for stærkt.

- Vi har undersøgt det, og vi kan konstatere, at der er en del biler, der kører for stærkt. Vejen er lang og lige, og det betyder, at der er god mulighed for at komme op i fart. For at sikre at fartgrænsen overholdes,  etablerer vi derfor asfaltbump i de eksisterende chikaner ved Blomsterparken, siger Pia Nielsen.

Også på Motalavej er der ændringer på vej. Her bliver hastighedsgrænsen sat ned fra 50 km/t til 40 km/t. Det sker efter ønske fra blandt andet Bolig Korsør, og samtidig bliver der også etableret fire pudebump. Cykelsti og fortov bliver tydeligere afmærket med en delelinje. Det kommer til at ske i nær fremtid, men det er umuligt at sige hvornår, fordi det blandt andet afhænger vejret.

Initiativerne er fra handleplanen i Slagelse Kommunes Trafiksikkerhedsplan, som bliver udrullet over de kommende år. Målsætningen for Trafiksikkerhedsplanen er, at antallet af uheld i Slagelse Kommune reduceres, og trygheden øges.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Projektmedarbejder Pia Nielsen, telefon 58 57 42 11