Åstedsforretning ved anlæg af cykelsti Slagelse-Vemmelev

For at forbedre trafiksikkerheden på Korsørvej og Slagelse Landevej vil kommunen som led i realiseringen af cykelstiplanen anlægge dobbeltrettet cykelsti mellem Slagelse og Vemmelev.

Etableringen af cykelstien forudsætter, at der erhverves areal fra en række tilstødende ejendomme.

Slagelse Kommune har besluttet at søge de nødvendige rettigheder mv. erhvervet ved ekspropriation efter § 96 i Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje).

Der holdes åstedsforretning på de berørte ejendomme.

Tirsdag 27. november 2018

På følgende ejendomme i ejerlavet Landsgrav, Slagelse Jorder:

 • Matrikelnummer 10l, beliggende under adresse Bavnehøjvej 2, 4200 Slagelse
 • Matrikelnummer 3a, beliggende under adresse Korshøjvej 2, 4200 Slagelse
 • Matrikelnummer 34b og12r, beliggende under adresse Stærremarksvej 2, 4200 Slagelse
 • Matrikelnummer 36g og 36f, beliggende under adresse Bredholtvej 1, 4200 Slagelse
 • Matrikelnummer 36h, beliggende under adresse Bredholtvej 5, 4200 Slagelse
 • Matrikelnummer 36i, beliggende under adresse Bredholtvej 7, 4200 Slagelse
 • Matrikelnummer 36k, beliggende under adresse Bredholtvej 9, 4200 Slagelse
 • Matrikelnummer 12a, beliggende under adresse Bredholtvej 13, 4200 Slagelse
 • Matrikelnummer 12c, beliggende under adresse Korsørvej 68, 4200 Slagelse
 • Matrikelnummer 12e, beliggende under adresse Hejningevej 1, 4200 Slagelse
 • Matrikelnummer 13a, beliggende under adresse Rødkildevej 1, 4200 Slagelse

På følgende ejendomme i ejerlavet Slots Bjergby By, Slots Bjergby:

 • Matrikelnummer 20b, beliggende under adresse Brovej 6, 4200 Slagelse

På følgende ejendomme i ejerlavet Vårby Mark, Hemmeshøj:

 • Matrikelnummer 6g, beliggende under adresse Slagelse Landevej 182, 4241 Vemmelev

Onsdag 28. november 2018

På følgende ejendomme i ejerlavet Vårby Mark, Hemmeshøj:

 • Matrikelnummer 6b, beliggende under adresse Brovej 2, 4241 Vemmelev
 • Matrikelnummer 5b, beliggende under adresse Slagelse Landevej 176, 4241 Vemmelev
 • Matrikelnummer 12a, beliggende under adresse Slagelse Landevej 141, 4241 Vemmelev
 • Matrikelnummer 13a og 6d, beliggende under adresse Slagelse Landevej 139, 4241 Vemmelev
 • Matrikelnummer 5a, beliggende under adresse Slagelse Landevej 135B, 4241 Vemmelev
 • Matrikelnummer 7d, beliggende under adresse Slagelse Landevej 137, 4241 Vemmelev

På følgende ejendomme i ejerlavet Vemmelev By, Vemmelev:

 • Matrikelnummer 22b, beliggende under adresse Slagelse Landevej 137, 4241 Vemmelev
 • Matrikelnummer 28a, beliggende under adresse Birkemose 3, 4241 Vemmelev
 • Matrikelnummer 28f, beliggende under adresse Slagelse Landevej 133, 4241 Vemmelev
 • Matrikelnummer 13v, beliggende under adresse Slagelse Landevej 131, 4241 Vemmelev
 • Matrikelnummer 13c, beliggende under adresse Slagelse Landevej 127, 4241 Vemmelev
 • Matrikelnummer 3a, beliggende under adresse Skolevej 2, 4241 Vemmelev
 • Matrikelnummer 1c, beliggende under adresse Præstemarksvej 2, 4241 Vemmelev

Hvor holdes åstedsforretningen?

Forretningen finder sted på de berørte matrikler og starter tirsdag 27. november kl. 9.00 på ejendommen matrikelnummer 10l Landsgrav, Slagelse Jorder. Den fortsættes ejendom for ejendom i henhold til tidsplanen.

Forretningen er for enhver ejer og bruger af det areal, som berøres af cykelstien, og andre der har en retslig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. De berørte ejere er varslet med brev.

Flere oplysninger

Arealfortegnelse, ekspropriationsplaner og tidsplan er fra 29. oktober 2018 fremlagt til gennemsyn hos Center for Miljø Plan og Teknik, Dahlsvej 3, 4220 Korsør.

Henvendelse om sagen kan ske til:

Nyhed 26. oktober 2018.