Glænø Stenfed bliver ryddet for hybenroser

Hybenroserne er nu blevet så mange, at de truer Natura 2000 områ-det på Glænø Stenfed. Derfor rydder Slagelse Kommune nu et område på ca. 1100 m2 for den invasive plante.

Mange tror fejlagtigt, at hybenrosen er en naturlig del af den danske natur. Men faktisk er busken en invasiv art, som er indvandret fra Asien en gang i 1800-tallet. Den har slået sig ned mange steder i Danmark. Også på Glænø Stenfed, hvor den har bredt sig over et så stort område, at den nu truer den oprindelige natur, som er særligt beskyttet, fordi det er et Natura 2000-område. Derfor går Slagelse Kommune i næste uge i gang med at rydde et område på 1100 m2 for hybenroser.

- Vi har pligt til at bekæmpe hybenrosen, fordi det er en invasiv art. Det er oprindeligt et klitområde, hvor der skal vokse græs og urter, men hybenrosen truer den oprindelige flora og fauna. Så hvis vi vil bevare den, er vi nødt til at fjerne planten, siger biolog Knud Henrik Larsen.

Det er blandt andet markfirbenet og insekter som humlebier og dagsommerfugle, som er truet i området, hvis hybenrosen får lov til at brede sig. Det skyldes, at hvis den oprindelige vegetation forsvinder, så forsvinder insekternes naturlige levesteder også. Naturstyrelsen har besluttet, at hybenrosen skal bekæmpes, og fordi planten er en invasiv art betyder EU-regler, at det er ulovligt at sælge den i Danmark.

- Mange - især sommerhusejere - har planten på deres grund. De har ikke pligt til at bekæmpe den ligesom kommunen har. Men den er en trussel mod den vilde flora og fauna, og derfor vil vi også gerne opfordre sommerhusejere til at holde den nede i det omfang, de nu har mulighed for det, siger Knud Henrik Larsen.

Fjernelsen af hybenrosen vil gå i gang mandag i næste uge, hvor en gravemaskine vil fjerne planterne. Arbejdet forventes at tage en uges tid. I de følgende år vil kommunen følge op med fjernelse af genvækst.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Biolog Knud Henrik Larsen
    Telefon 24 84 24 78

Pressemeddelelse den 5. oktober 2018