Millionstøtte styrker behandlingen af udsatte borgere

Psykisk syge og udviklingshæmmede borgere skal ofte gennem mange hospitalsforløb, og derfor styrker Slagelse Kommune nu den forebyggende pleje for disse grupper. Det sker med penge fra Sundheds- og Ældreministeriet.

De 3.2 millioner kroner kommer fra en særlig pulje i Sundheds- og Ældreministeriet, der over en toårig periode er øremærket til at løfte den kommunale indsats i forhold til udsatte grupper. I Slagelse Kommune skal pengene bruges på flere sygeplejersker i hjemmesygeplejen og i akutteamet.

I akutteamet ansættes for første gang en sygeplejerske med speciale i psykiatri. Akutteamet består i dag af sygeplejersker, som behandler syge borgere i deres eget hjem, og i fremtiden kan sygeplejerskerne nu få vejledning fra deres nye kollega, når de skal hjælpe borgere, som er psykisk syge. I Slagelse Kommune er man glade for opgraderingen i akutteamet og i hjemmesygeplejen, som løbende får flere og mere komplicerede sygeplejeopgaver.   

- Med tilskuddet opruster vi nu, så udsatte borgere får den optimale pleje i hjemmet, hvor de føler sig allermest trygge. Det kan i sidste ende forkorte deres sygdomsforløb og forebygge genindlæggelser. På den måde laver vi ikke alene en fornuftigt investering på vegne af borgeren, men også for hele sundhedssystemet, siger formand for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Steen Olsen.

Puljesuccesen fortsætter

Det er ikke første gang, at Slagelse Kommune henter penge hjem til udsatte grupper. Alene i år har kommunen modtaget over ti millioner kroner til projekter, som styrker arbejdet med udsatte grupper. Pengene kommer fra forskellige puljer, og er blandt andet gået til projektet Kvalitet i Demensplejen. Projektet skal styrke plejen af demensramte borgere i kommunen, hvor mere end 700 ledere og medarbejdere i sygehjemmeplejen og på plejecentrene vil blive undervist i den seneste viden om demenspleje.

- De sidste måneders pengestøtte viser, at vi som kommune har meget at vinde ved at søge puljemidler. I de seneste år har vi løbende fået ansvaret for flere og mere komplekse opgaver, som tidligere lå hos regionerne. Derfor er det vigtigt, at vi udnytter alle de muligheder vi har, så vi fortsat styrker borgernes sundhedstilbud og sikrer sammenhæng på tværs i kommunen, siger formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz.

Fakta om indsatsen

Projektet er et samarbejde mellem Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri. I hjemmesygeplejen skal to sygeplejersker arbejde med at styrke den sundhedsfaglige indsats til borgere med psykiske lidelser, der bor i botilbud eller modtager bostøtte i eget hjem. Denne borgergruppe tæller især borgere, som er udviklingshæmmede. 

I akutteamet ansættes for første gang en sygeplejerske med speciale i psykiatri. Akutteamet består i dag af sygeplejersker, der løser pleje- og behandlingsopgaver hos borgere i eget hjem. Mange af disse borgere har samtidige psykiske lidelser og med de nye psykiatriske kompetencer i akutteamet vil sygeplejerskerne være endnu bedre rustet til at hjælpe denne borgergruppe.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Formand for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser Steen Olsen,
  Tlf. 20 45 57 32
  Mail steo@slagelse.dk 

 • Formand for Forebyggelses- og Seniorudvalget Ali Yavuz,
  Tlf. 20 29 58 66
  Mail aliya@slagelse.dk   

 • Centerchef for Sundhed og Ældre Charlotte Kaaber,
  Tlf. 58 57 30 06
  Mail chka@slagelse.dk

 • Handicap- og Psykiatrichef Thomas Knudsen,
  Tlf. 58 57 40 17
  Mail thokn@slagelse.dk