Bred budgetaftale

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkepar-ti, Radikale Venstre og Liberal Alliance er med i årets budgetaftale, der er til 1. behandling i dag.

Efter en konstruktiv proces er partierne med til årets budget, der i dag var til 1. behandling, og nu skal i høring.

Når høringsprocessen er afsluttet, skal politikerne drøfte høringssvarene, og vurdere, hvorvidt svarene giver anledninger til ændringer i aftaleteksten. Budgetaftalen 2. behandles på byrådsmødet den 8. oktober.

Enhedslisten har oplyst, at de ikke stemmer imod aftalen, men at de undlader at stemme ved 1. behandlingen.

Læs aftaleteksten og bilag:

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Gruppeformand for Socialdemokratiet (A) Flemming Erichsen,
  telefon 29 27 28 68
 • Gruppeformand for Venstre (V) Knud Vincents,
  telefon 20 45 97 98
 • Gruppeformand for Dansk Folkeparti (O) Ann Sibbern,
  telefon 20 29 58 29
 • Byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti (F) Jørgen Grüner,
  telefon 23 92 47 76
 • Gruppeformand for Radikale Venstre (B) Troels Brandt,
  telefon 61 15 35 16
 • Gruppeformand for Liberal Alliance (I) Villum Christensen,
  telefon 61 15 30 89
 • Borgmester John Dyrby Paulsen (A),
  telefon 21 18 42 04

Pressemeddelelse den 17. september 2018