Harboes besøgscenter får årets bygningspris

Harboes besøgscenter løber i år med Slagelse Kommunes bygnings-pris. Samtidig får renoveringen af Gammeltorv 3 i Skælskør og Au-tismecenter Vestsjællands nye boliger i Slagelse rosende omtale.

Det er en enig bedømmelseskomite, som har besluttet, at årets bygningspris skal gives til Harboes besøgscenter i Skælskør. Det afslører John Dyrby Paulsen fredag kl. 21.45 på Nytorv, hvor han uddeler den fornemme pris til årets vinder.

I alt 8 byggerier og renovering er nomineret til prisen, og udover det præmierede byggeri har dommerkomiteen besluttet også at give rosende omtale til renoveringen af Gammeltorv 3 i Skælskør og Autismecenter Vestsjællands nye boliger på Rosenkildevej 101 i Slagelse.

Udover den hædrende får vinderen af årets bygningspræmiering en bronzeplade, som kan sættes på bygningen, og et diplom til både bygherre og arkitekt sammen med en check på 10.000 kr., som er sponseret af landinspektørvirksomheden Skel.

Dommerkomiteen motiverer sit valg sådan:

Præmiering af Harboe besøgscenter i Skælskør

Bygherre: Harboes Bryggeri A/S, Spegerborgvej 34, 4230 Skælskør
Arkitekt: PLH Arkitekter a/s, Vermundsgade 38K, 2100 København

 En enig bedømmelseskomité har valgt at præmiere Harboe besøgscenter, Spegerborgvej 34 i Skælskør.

Prisen gives for på fornem vis at fortolke og styrke karakteren af Harboe Bryggeriets eksisterende bygningsanlæg og for at tilbyde smukke og inspirerende møderum og mødesteder på kanten mellem byen og vandet.

Set fra vandsiden skaber bryggeriets administrations- og repræsentationslokaler en samlende ramme omkring det bagvedliggende store produktionsanlæg. Det nye besøgscenter kobler sig til Harboes eksisterende administrationsbygninger og rummer reception, kontorer, auditorium, udstilling og mødecenter under ét stort tag. Facaden mod vandet forener og fuldender industrianlæggets enkeltstående volumener og ”ad-hoc struktur” og tilfører samtidigt stedet en ny dynamik med sit eget spændstige udtryk – særligt med tagets bevægelse i stadigt større og højere anslag mod himlen og vandet. Et værdigt besøgssted ved vandet ikke alene for Harboes, men for hele byen.

Rosende omtale af Gammeltorv 3 i Skælskør

Bygherre: 2LM a/s, Holmene 1, 4230 Skælskør
Arkitekt: (Bygherre har selv stået for projekt og koordinering af byggeriet)

Der gives rosende omtale til renoveringen af Gammeltorv 3 i Skælskør, hvor der med vægt på traditionelt håndværk er sket en minutiøs istandsættelse af bygningen fra A-Z (prikken over i’et vil være en udskiftning af yderdørene mod Gammeltorv, som er lige så tro mod det historiske udgangspunkt).

Rosende omtale af Autismecenter Vestsjællands nye boliger i Slagelse

Bygherre: Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse
Arkitekt: Mangor & Nagel a/s, A.C. Hansensvej 7, 3600 Frederikssund

Rosende omtale gives også til Autismecenter Vestsjællands nye boliger på Rosenkildevej 101 i Slagelse. Her skabes der fine bo-kvaliteter og gode fleksible opholdsrum både ude og inde, så der opstår – i ordets bedste betydning – en ”landsby i byen”, med alt som det medfører af tryghed, overskuelighed og nærvær.

Flere oplysninger

  • Byplanarkitekt Signe Marie Rohde
    telefon 58 57 92 08

Pressemeddelelse den 28. september 2018