Næsby Strand får milliontilskud til nyt dige

Digeprojektet på Næsby Strand har fået en statsligt saltvandsind-sprøjtning på 1,95 mio. kr. Det betyder, at grundejerne i området kan se frem til en forventet besparelse på ca. 20.000 kroner per grundejer.

Et nyt dige på Næsby Strand bliver billigere for grundejerne i området, efter Miljø- og Fødevareministeriet har meddelt, at digeprojektet får del i en pulje til blandt andet højvandssikring. Digeprojektet ved Næsby Strand har fået tilsagn om et samlet tilskud på 1,95 mio. kr., og dermed kan de ca. 100 grundejere, som vil blive beskyttet af det nye dige, forvente at spare ca. 20.000 kr. hver.

- Det er vi selvfølge meget glade for. Vi havde ikke regnet med at få noget, så det er vi meget taknemlige for. Det er næsten en fjerdedel af omkostningerne, vi får dækket. Det gør det lettere at realisere projektet, fordi der bor mange borgere i området, som har svært ved at finde pengene til diget, siger Jens Ole Rømer, medlem af digegruppen for digeprojektet på Næsby Strand.

Området omkring Næsby Strand har flere gange de seneste år oplevet at ligge udsat, når der er stormflod. Derfor har Slagelse Kommune sammen med grundejerne i området gennem længere tid arbejdet på at etablere et dige, som kan beskytte de godt 100 sommerhuse og huse i området mod oversvømmelser.

- Jeg er glad for, at grundejerne på Næsby Strand får en økonomisk håndsrækning. Det er et af de områder, som er mest udsat, når der er storm. Derfor har vi fra kommunens side også bakket op om ansøgningen, siger Jørgen Grüner (F), formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Det nye dige forventes at komme til at koste 8,8 mio. kr. at bygge, og det betyder, at grundejerne med tilskuddet stadig skal forvente selv at betale ca. 60.000 kr. hver. Formelt er det dog Slagelse Kommune, der har søgt og fået tilskuddet til diget på vegne af grundejerne i Næsby Strand. Det skyldes, at der endnu ikke er dannet et digelag, som kan ”tage imod” pengene. Det forventes, at komme på plads til oktober, hvor der er indkaldt til stiftende generalforsamling til et digelag.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Jørgen Grüner, formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget
    telefon 23 92 47 76

  • Jens Ole Rømer, medlem af digegruppen for digeprojektet på Næsby Strand
    telefon 60 67 53 67

Pressemeddelelse den 19. september 2018