Specialskole gør Hashøjskolen klogere på udfordrede elever

I folkeskolerne arbejder man for at inkludere elever med fysiske og psykiske handicap i almindelige skoleklasser. På Hashøjskolen går man skridtet videre og inviterer specialkonsulenter med ind i klasseværelset.

Siden 2012 har folkeskolerne haft fokus på at få udfordrede elever ind i de almindelige skoleklasser. Det gør de også på Hashøjskolen, hvor de løbende arbejder med inklusion. Deres mål er, at alle elever fortsat skal gå i en almindelig klasse, men det kræver forebyggelse og fokus på nye metoder.

Mere fokus på forebyggelse fremfor brandslukning

En af metoderne de benytter sig af, er sparring med Storebæltsskolen, som underviser elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Deres specialkonsulenter hjælper Hashøjskolen med at takle særligt udfordrende elever. Konsulenterne kommer løbende med ind i klasseværelserne, så lærerne kan få konkrete råd undervejs i undervisningen.

- Med denne ordning får vi rykket ekspertisen direkte ind i klassen, så vores lærere får sparring, mens de svære situationer finder sted. Den tilgang til inklusion giver rigtig god mening for os. Derfor opfordrer vi flere skoler til at benytte sig af en lignende ordning, siger skoleleder fra Hashøjskolen Poul Erik Gudiksen.

Udover skolebesøg får lærerne også kendskab til nye øvelser. En af øvelserne går blandt andet ud på, at eleverne sammen med deres lærer tegner vanskelige situationer, som kan være svære at sætte ord på.

- Det er et spændende samarbejde vi har haft med medarbejderne og ledelsen på Hashøjskole. Vi har virkeligt haft mulighed for i fællesskab at eksperimentere med at omsætte viden fra specialskoleområdet til en normal skoles kontekst. Det har været en proces, hvor vi alle er blevet klogere på ny praksis og vi er blevet bekræftet i den antagelse vi og skolens ledelse havde. Nemlig at vi ved at tilpasse vores specialpædagogiske tilgang kunne udvikle en inklusiv folkeskole. Samtidigt med at Hashøjskolen er et godt sted at være elev og medarbejder, fortæller Morten Skaanild, skolekonsulent på Storebæltskolen.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

  • Skoleleder fra Hashøjskolen Poul Erik Gudiksen,
    Tlf: 58 58 40 41
  • Skolechef for Center for Uddannelse Per Kensø,
    Tlf. 58 57 31 30
    E-mail: perke@slagelse.dk 

 

Pressemeddelelse den 8. april 2019