Finansieringen på plads til ansøgning om egnsteater

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet en finansieringsmodel, så der til april kan søges om at etablere egnsteater fra 2021.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit seneste møde besluttet en finansieringsmodel, så Slagelse Kommune til april kan søge Statens Kunstfond om at etablere egnsteater fra 2021. I ansøgningen lægges der op til, at det kommende egnsteateret vil være et samarbejde mellem Slagelse og Holbæk Kommune og kaldes Sjællands Teater.

Slagelse Kommune har et rigt og alsidigt teaterliv med dygtige aktører, som giver mulighed for, at borgere og besøgende kan opleve forskellige forestillinger. For at understøtte og udvikle teatertilbuddene og kulturlivet yderligere i kommunen har Kultur- og Fritidsudvalget på sit seneste møde besluttet en finansieringsmodel, så der til april kan søges om at etablere et egnsteater i Slagelse Kommune i et samarbejde mellem Slagelse og Holbæk Kommune.

Egnsteater skal understøtte og udvikle kulturlivet

- De nuværende teatre drives af dygtige frivillige foreninger og et kommende professionelt, lokalt forankret egnsteater kan løfte de øvrige aktører og udvikle amatørscenerne. Egnsteateret skal i tæt samarbejde med øvrige kulturinstitutioner være med til at understøtte og udvikle kulturlivet generelt i kommunen. Med det kommende egnsteater ønsker vi i udvalget at udvikle et tilbud, der har fokus på teatrets kvaliteter, men som samtidig også bidrager til udviklingen på bl.a. børne- og ungeområdet, siger næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget Britta Huntley. (A)

Udvikling af børn og unges kunstneriske talenter

Med et egnsteater vil borgere og besøgende få mulighed for et bredere kulturtilbud og netop fokus på inddragelse af børn og unge er også et prioriteret område i kommunens kulturstrategi.

- Et kommende egnsteater støtter godt op om de prioriterede områder i vores kulturstrategi omkring det professionelle kulturliv samt børne- og ungekulturen. Et kommende professionelt egnsteater kan være med til, at vi i fremtiden i højere grad kan markedsføre Slagelse Kommune som et fyrtårn med kulturtilbud på højt fagligt niveau. I udvalget har vi lagt stor vægt på inddragelse af børn og unge i både det kunstneriske og musiske. Vi skal understøtte mulighederne for, at børn og unge kan udvikle deres kunstneriske evner i mødet med professionelle udøvere, og ved at de unge selv får mulighed for at prøve kræfter med skuespil og teateraktiviteter, siger medlem af Kultur og Fritidsudvalget Ebbe Ahlgren. (V)

Et stærkt regionalt teater

Det er den lokale skuespiller og instruktør, Peter Thieme, og Holbæk Teater, der i forvejen er godkendt som egnsteater, der har fundet sammen og er klar til at etablere Sjællands Teater. Det er planen, at Sjællands Teater selv skal producere forestillinger og opføre dem i flere byer i begge kommuner.

- For os handler teater om at være sammen. Også helt bogstaveligt at sætte sig ind i det rum, hvor historien udspiller sig her og nu, og at få en ordentlig en på opleveren! Derfor giver det også god mening, at to kommuner er gået sammen om at skabe et stærkt regionalt teater med et stort nærvær i både Slagelse og Holbæk Kommune, siger teaterleder og instruktør på Holbæk Teater Kristoffer Møller Hansen.

- Jeg har længe arbejdet for et egnsteater i Slagelse Kommune. Det bliver nu en realitet. Jeg tror på, at vores nye egnsteater både kan blive et bindeled mellem nogle af de mange fantastiske tiltag vi allerede har, eksempelvis Teaterkredsen, Musicalscenen og Krabasken, og ikke mindst gode, samlende oplevelser for alle i Slagelse Kommune. Et egnsteater, der agerer i såvel Skælskør og Korsør som Slagelse, siger skuespiller og instruktør Peter Thieme

Egnsteateraftalen løber fra 2021-2024. Slagelse Kommune skal årligt betale 750.000 kr. i egnsteatertilskud til produktion af teater, men forventer en refusion fra Statens Kunstfond på ca. 250.000 kr. om året. Indholdet af egnsteateraftalen udformes i en løbende dialog mellem egnsteaterkandidaten, kulturafdelingen og Kultur- og Fritidsudvalget frem mod ansøgningsfristen april 2020. 

Fakta om et egnsteater

Egnsteatre er professionelt producerende teatre uden for København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg Kommune. Kommuner og teatre indgår fireårige egnsteateraftaler, som godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og af Slots- og Kulturstyrelsen. Flere kommuner kan gå sammen om at støtte et egnsteater. Projektstøtteudvalget vurderer ansøgers faglige og kunstneriske niveau og de økonomiske, organisatoriske og fysiske rammer.

Et egnsteaters primære opgave er at producere og opføre teaterforestillinger. Turnévirksomhed kan indgå i egnsteatrenes aktiviteter, men en del af virksomheden skal være stationær. Egnsteatrene skal endvidere bidrage til at udvikle scenekunsten i det lokalmiljø, de er forankret i.

Et egnsteater skal bl.a. have minimum to produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvist af en eller flere kommuner.

Flere oplysninger

 • Næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget Britta Huntley
  Tlf. 23 80 44 53
  Mail brhun@slagelse.dk

 • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Ebbe Ahlgren
  Tlf. 51 64 81 11
  Mail ebahl@slagelse.dk    

 • Teaterleder og instruktør Holbæk Teater, Kristoffer Møller Hansen
  Tlf. 59 43 17 77
  Mail kmh@het.dk

Pressemeddelelse 6. december 2019