Foreninger kan se frem til 85% i lokaletilskud i 2020

Foreningslivet kan igen se frem til bl.a. 85% i lokaletilskud og også en forhøjelse af medlemstilskuddet.

Fordelingen af budgettet for 2020 på det folkeoplysende område er netop blevet besluttet af Kultur- og Fritidsudvalget. Det betyder, at foreningslivet igen kan se frem til bl.a. 85% i lokaletilskud og også en forhøjelse af medlemstilskuddet.

Hvert år fordeler Kultur- og Fritidsudvalget midlerne på det folkeoplysende område, og på udvalgets seneste møde blev midlerne for 2020 fordelt. I forhold til 2019 er der i 2020 tilført området 750.000 kr. til lokaletilskud til foreninger, og med et samlet budget på 3.6 mio. kr. kan tilskudsprocenten ligesom i år fortsat være 85% i 2020.

Understøtte gode vilkår på fritidsområdet

- Vi har prioriteret, at finde midler så lokaletilskuddet kunne fastholdes, og derfor har det også været en del af budgetaftalen. Vi er rigtig glade for, at tilskuddet fortsat kan være 85% i 2020, for tilskuddet har stor betydning for vores mange folkeoplysende foreninger. Tilskuddet er med til, at vi fortsat kan understøtte gode vilkår på fritids- og idrætsområdet til glæde for både nuværende og kommende medlemmer i foreningerne, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Andersen (A)

Medlemstilskuddet stiger

Udover lokaletilskuddet så fastsatte Kultur- og Fritidsudvalget også midler til medlemstilskud, som i 2020 udgør 3.7 mio. kr. Det betyder, at medlemstilskuddet vil stige fra 335 kr. til 350 kr. pr. medlem til de 0-18 årige og fra 160 kr. til 165 kr. pr. medlem til de 19-24 årige.

- Foreningslivet spiller en vigtig rolle og er stærkt medvirkende til at fremme både den fysiske og mentale sundhed, dannelse af fællesskaber og øge livskvaliteten. Vi er derfor i udvalget rigtig glade for, at vi med udgangspunkt i høringssvaret fra Forum for Folkeoplysning har fundet og fordelt lidt over 14. mio. kr. til foreningslivet, siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Morten Hass Augustsen. (V)

Budgettet for 2020 på det folkeoplysende område udgør samlet set lidt over 14 mio. kr., hvoraf 8 mio. kr. er afsat til Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde herunder bl.a. lokaletilskud og medlemstilskud.

Flere oplysninger

Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:

 • Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Andersen
  Tlf. 23 49 04 30
  Mail jander@slagelse.dk  

    
 • Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Morten Hass Augustsen
  Tlf. 40 73 50 85
  Mail mhasa@slagelse.dk


 • Leder af Idræt, Fritid og Faciliteter Christian Abildgaard
  Tlf. 24 90 91 34
  Mail ca@slagelse.dk

 

Pressemeddelelse 16. december 2019