Udvalg nedlægger forbud mod støjmur

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget har i dag besluttet at nedlægge et såkaldt §14-forbud mod byggeriet af en ny støjmur i Korsør Havn. Udvalget vil nu sætte gang i arbejdet med en lokalplan for området.

Et enigt Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalg har i dag besluttet at nedlægge et såkaldt §14-forbud mod en ny støjmur, som skrotvirksomheden Helsingør Jern & Metal A/S har søgt om tilladelse til at bygge i forbindelse med sin udskibningsplads i Korsør Havn.

”Udvalget finder støjmuren for ”bastant” i forhold til nabobyggeriet og ønsker en mere blød overgang rent æstetisk ind mod byen. Udvalget nedlægger derfor §14 forbud mod opførelse af muren med henblik på udarbejdelsen af en ny lokalplan, som tilgodeser udvalgets ønsker”, hedder det i en udtalelse fra udvalget.

Forbuddet er nedlagt med hjemmel i Planloven, og beslutningen betyder, at Helsingør Jern og Metal A/S ikke kan gå i gang med at bygge støjmuren som planlagt.

- Vi mener ikke, at projektet, som virksomheden har præsenteret for os passer ind i området den kommer til at ligge i. Den bliver for bastant, og derfor har vi besluttet, at vi sætte gang i arbejdet med en lokalplan, så vi får en løsning, som er tilpasset området, siger udvalgsformand Jørgen Grüner(F) og udvalgsmedlem Knud Vincents(V).

Helsingør Jern og Metal A/S har søgt om tilladelse til at bygge støjmuren, efter naboerne har klaget over støjgener og en støjrapport har vist, at virksomheden overskrider støjgrænserne i sin Miljøgodkendelse med op til 15 decibel.

- Selvom virksomheden ikke kan gå i gang med byggeriet som planlagt, så forventer vi at Helsingør Jern og Metal overholder kravene i miljøgodkendelsen. Det er de samme støjkrav, som de hele tiden har skullet overholde, og det skal de naturligvis overholde, siger næstformand Anne Bjergvang(A).

Flere oplysninger

  • Formand Jørgen Grüner
    telefon 92 43 82 28
  • Udvalgsmedlem Knud Vincents
    telefon 20 45 97 98 
  • Næstformand Anne Bjergvang
    telefon 50 43 51 50

Pressemeddelelse den 4. februar 2019