Fornem pris til ACV for socialt ansvar

Lokalt Arbejdsmarkedsråd overrækker pris

TILLYKKE til Autismecenter Vestsjælland (ACV) som har fået overrakt den ene af Lokalt Arbejdsmarkedsråds Virksomhedspriser 2018. Priserne gives til en offentlig og en privat virksomhed, der i særlig grad har udvist socialt ansvar og engagement ved at understøtte den lokale beskæftigelsesindsats.

Ved overrækkelsen den 28. januar 2019 lagde formanden for Lokalt Arbejdsmarkedsråd, Thomas Clausen, vægt på det store ansvar, som ACV tager for andre mennesker. Både mennesker med specielle kvaliteter og udfordringer og mennesker, der er ramt af ledighed.

Virksomhedsleder Trine Stokholm og projektleder Martin Visby udtrykte begge stor glæde ved anerkendelsen, som inspirerer til at gøre endnu mere for udsatte borgere og ledige. De roste deres medarbejdere for deres medvirken til, at f.eks. et jobrotationsprojekt er blevet afviklet med stor succes for både medarbejdere, der er blevet opkvalificeret - og for de jobrotationsvikarer, der efterfølgende har fået fast arbejde.

Foto: Kunstværk af Bjarne Høj Christensen, Kunstgruppen i VASAC.

Yderligere information:
Jobcenter Slagelse, Partnerskabssekretariatet, tlf. 5857 4203.