Hjælp til Vestsjællands rovfugle og ugler

55 redekasser sættes op i Slagelse Kommune for at forbedre ynglemulighederne for rovfugle og ugler i det Vestsjællandske land-skab.

Slagelse Kommunes Naturforum, et netværk for organisationer med naturinteresser, herunder Dansk Ornitologisk Forening, har indgået en aftale med kommunens Entreprenørservice om at hjælpe tre ugle- og rovfuglearter. Det sker nu ved opsætning af redekasser til dem på forskellige egnede steder i kommunen.

Borgernes og erhvervslivets hjælp ønskes til at finde egnede steder til redekasserne, da 30 af de 55 redekasser skal sættes op på private arealer. 

Redekasserne er gratis, og der er mulighed for at få hjælp til opsætningen. Udgiften hertil afholdes af Slagelse Kommunes Naturforum med bidrag fra Dansk Ornitologisk Forening.

Ønsker du at hjælpe med redekasse

Ønsker du at hjælpe uglerne og tårnfalken, og har du et egnet sted til en redekasse, skal du senest 15. februar 2019 sende en e-mail til

I e-mailen skal du oplyse navn og adresse, telefonnummer, samt hvor mange redekasser du ønsker, og om der eventuelt er behov for hjælp til opsætningen.

De tre fuglearter

De tre arter er natuglen, sløruglen og tårnfalken. Deres levesteder er småskove, skovbryn og lysninger, gerne med store træer med udkig over åbne grønne arealer, hvor de kan finde føde.

Tårnfalken er mest alsidig og yngler også gerne i kasser, som sidder på høje bygninger og siloer i byen og på landet. Sløruglens kasser placeres indenfor i fx en gammel lade.

Uglerne og tårnfalkene lever mest af smågnavere, og de hjælper os dermed med at reducere muse- og rotteproblemerne i kommunen.

Flere oplysninger

  • Biolog Knud Henrik Larsen, Slagelse Kommune
    Tlf. 24 84 24 78

  • Hans Skotte Møller, Dansk Ornitologisk Forening, Agersø
    E-mail slagelse@dof.dk

  • Søren Klarskov, Dansk Ornitologisk Forening, Boeslunde
    E-mail s.klarskovpetersen@gmail.com

Pressemeddelelse 17. januar 2019.